‘Alles voor de tuin’ de 1e vertelmiddag op 1 april bij Buitenzorg              

Gelukkig waren er veel mensen, die doorhadden dat 1 april geen grap was en zijn in grote getale naar Tuinpark Buitenzorg gekomen om het feestelijke begin mee te maken van hun 100 ste tuinseizoen. Met koffie, thee en taart stond iedereen te wachten en mee te swingen met de gezellige band ‘toeters en bellen’. Er werden plechtige woorden gesproken en een nieuw/oud banier onthuld en in een vrolijke optocht door vogeldorp gedragen begeleid door de band.

Na het plechtig openen van de gouden poort werd binnen de bondsvlag gehesen en de cheque van 1000 euro overhandigd die met veel enthousiasme werd ontvangen.

Hierna begon de vertelwedstrijd. Voorafgaand aan het vertellen werden blaadjes uitgedeeld waarop alle toeschouwers hun mooiste en/of hun slechtste herinnering aan de tuin konden opschrijven.

De zaal was gezellig ingericht en er stond een prachtige blauwe vertelstoel op een podium. De verhalen varieerden van een dramatisch realistisch verhaal van Wim tot een poëtisch romantisch verhaal van Edith. Sommige verhalen waren uitgeschreven en een ervan zelfs al gepubliceerd in het jubileumnummer van Buitenzorg (kijk op hun website) en andere verhalen werden spontaan verteld. Tussendoor werden de verschillende goede en slechte herinneringen voorgelezen en de middag werd afgesloten met de oproep om nog meer verhalen te gaan vertellen en ook naar de andere vertelmiddagen te komen.

Shreyas de Jong
Bestuurslid algemeen Bond van Volkstuinders