Een volkstuin....groen waar je wat mee mag doen!!!!

Hartelijk welkom op de website van de Bond van Volkstuinders

een vereniging van 29 volkstuinparken met 6000 tuinen in Amsterdam en omgeving. Behalve de adressen en bijzonderheden van alle parken, maakt u op deze website kennis met de historie en organisatie van de bond en de parken.
U leest hoe u zich kunt inschrijven, wat de kosten zijn en hoe het zit met de wachtlijsten.

Vanzelfsprekend kunt u ook informatie vinden wat de Bond van Volkstuinders doet.
Onze belangrijkste taak is het behartigen van de belangen van onze leden.
De Bond van Volkstuinders verzet zich tegen opheffing of verplaatsing van volkstuinparken en streeft ernaar deze bij nieuwe stedelijke ontwikkelingen te integreren in eventuele nieuwbouwplannen.
De Bond van Volkstuinders is zich er terdege van bewust dat hiervoor offers van de leden/tuinders mogen worden verlangd, zoals het ontsluiten van de tuinparken voor derden.
 

Lezing Jelle Brandt Corstius op tuinpark Nieuw Vredelust

Op zaterdag 10 maart, 14.00 uur - 15.00 uur wordt door Jelle Brandt Corstius een lezing gegeven. Voor meer informatie zie deze link

Uitreiking speldje erelidmaatschap

Op woensdag 7 februari heeft ook dhr. R. Knuf (Bondsbouw en taxatie commissielid) het erelidmaatschap speldje ontvangen van bondsbestuurslid Barend Coppens. 

Bondsvergadering van de Bond van Volkstuinders

Voor nalezen van verslag bondsvergadering 10 juni 2017 en de agenda voor de bondsvergadering 9 december, kunt u hier terecht.

Inspreken raadscommissie Ruimtelijke Ontwikkeling inzake ontwikkelingen Duivendrechtse Polder (Nieuwe Kern)

Op 22 november heeft Ralf Grevelink, voorzitter Bond van Volkstuinders, gebruik gemaakt van de inspraakmogelijkheid inzake de ontwikkeling van de Nieuwe Kern. De ontwikkelingen in de Nieuwe Kern vormen een directe bedreiging voor een aantal van onze tuinparken. De ingesproken tekst treft u hier aan.
De ingesproken tekst van de andere bestuursleden tuinpark Nieuw Vredelust en Dijkzicht, maar ook van de Federatie (geen onderdeel van de Bond van Volkstuinders) treft u hier aan. Het verslag van deze bijeenkomst treft u hier aan.

Artikel Ons Amsterdam

In de editie juli/augustus staat een artikel "Groene oases" Honderd jaar volkstuinders in Amsterdam. Voor iedereen die niet de gelegenheid heeft om het te lezen, kunt u het hier teruglezen.

Interview "Nieuws & Co" op NPO1 maandag 19 juni

Op maandagmiddag was er ook een interview met o.a. Ralf Grevelink (voorzitter Bond van Volkstuinders) op tuinpark Tuinwijck.De uitzending is hier terug te luisteren.

Uitzending AT5 maandag 19 juni

AT5 heeft 19 juni aan de tentoonstelling "Volkstuinen in de schatkamer" een uitzending gewijd, die u hier kunt nakijken.

Uitzending AT5 'Straten van Amsterdam' op tuinpark de Molen

AT5 heeft een bezoek gebracht bij tuinpark de Molen. Zie de link voor een leuk kijkje op tuinpark de Molen; http://www.at5.nl/gemist/tv/272/25795/-


Wat is een volkstuin?

Een volkstuin is een stukje grond waarop men siergewassen en/of groente mag telen en waarop men veelal ook nog een huisje mag plaatsen, waarin men dan kan overnachten in de periode van april tot oktober.
Het belangrijkste aspect van een volkstuin is echter "het tuinieren".
Tuinieren op een volkstuinpark is een actieve recreatie waarbij de werkzaamheden zich niet alleen beperken tot de eigen tuin, maar uitstrekken tot het terrein van het gehele tuinpark.

Gelukkig blijft er ook dan nog voldoende tijd over om te genieten van een welverdiende rust.
Veel plezier op onze website

deel dit via: