Commissie van Beroep


Tegen een uitspraak van de Tuchtcommissie kan beroep worden aangetekend, dat wordt behandeld door de Commissie van Beroep.

Deze commissie bestaat uit:
Dhr. drs. H.B. Deltenre (voorzitter)
Dhr. F. v.d. Zee
Mevr. mr. C.A. Winnubst