3 september 2017
De dag begon als een sprookje. Het was zondagmiddag 3 september en het was prachtig weer. Niet te warm en niet te koud. Door een verkeerde inschatting van de juiste weg maakten Saskia en ik (Shreyas) met de auto een grote omweg en kwamen we pas om half 1 bij Dijkzicht aan. Iedereen was al ongerust waar we toch bleven, maar toen we er eenmaal waren zagen we een grote groep mensen, die lekker in de zon op het terras van Dijkzicht op ons zaten te wachten. Er werd nog gezellig gekletst en om 13.00 begon de langverwachte prijsuitreiking. Rens (voorzitter bestuur Dijkzicht) opende de middag met een wervend praatje over Dijkzicht en kondigde daarna Saskia aan, die de prijzen voor de verhalenwedstrijd ging uitreiken.

    dijkzicht    .     winnares verhalenwedstrijd        Saskia   

Saskia vertelde een biografie van iedere prijswinnaar en daarna mocht de prijswinnaar zelf haar/zijn verhaal nog een keer voorlezen

Nadat alle winnaars zeer tevreden met hun prijs weer van het toneel verdwenen waren was het de gelegenheid om Saskia in de bloemetjes te zetten, die de verhalen wedstrijd georganiseerd had en er erg veel werk van heeft gemaakt om er een aantrekkelijke show van te maken.

Daarna kreeg Bert Kuit het woord en hij reikte de oorkondes uit die hoorden bij de tuinparken die het beste uit de verf waren gekomen. Bij iedere oorkonde werd uitgelegd waarom het betreffende tuinpark zo hoog in de ranglijst is geeïndigd en de vreugde was zeer groot bij Dijkzicht toen zij als eerste uit de bus kwamen. We moeten toegeven, dat Rens voorspellende gaven heeft, want hij wist nergens van. Veel tuinparken hadden een speciaal onderdeel op hun tuinpark, dat door de jury ook apart gewaardeerd werd. Als laatste kondigde Bert nog aan dat deze tuinkeuring iedere 5 jaar herhaald wordt, zodat ieder Tuinpark nog de kans heeft om nog wat extra punten te verzamelen.

    Bert uitreiking

Het laatste onderdeel was de dahliawedstijd. Vorig jaar werd deze wedstrijd in het leven geroepen als aanloop op het jubileumjaar en vorig jaar waren er niet zoveel deelnemers. Dat was dit jaar wel anders. Er zijn heel erg veel inzenders geweest en iedereen pronkte met de mooiste dahlia’s. Uiteindelijk is Marlene uitgeroepen als de winnaar met de mooiste dahlia’s en zij krijgt nog de trofee met haar naam erin.

De middag werd afgesloten door Rens met de aankondiging dat men mee kon met een begeleide rondleiding op het park .

Het mooiste van deze dag vond ik dat het leuk was om te zien dat alle prijzen gelijkmatig verdeeld waren over de parken en dat er ook veel Tuinparken iemand gestuurd hadden om hun prijs in ontvangst te nemen.

Het was een zeer geslaagde middag en nog hartelijk dank voor de organisatie door Tuinpark Dijkzicht.

(Shreyas de Jong jurylid en ouds bondsbestuurslid)

KICK OFF 100 JAAR BOND VAN VOLKSTUINDERS OP 1 APRIL 2017

Het Bondsbestuur heeft op 1 april het jubileum jaar officieel geopend. Deze opening vond plaats op Tuinpark Buitenzorg dat dit jaar eveneens 100 jaar bestaat.

    hek Buitenzorg          Buitenzorg Toeters en Bellen           Buitenzorg jubileum           Buitenzorg kado

Een afvaardiging van het Bondsbestuur heeft daar namens de Bond een krat aangeboden met daarin een banner, een tapkan en een cheque. Deze cheque vertegenwoordigd een waarde van € 5,-- X het aantal tuinleden op het tuinpark, en is bedoeld als bijdrage aan een activiteit die in het kader van het 100 jarig bestaan op het tuinpark wordt georganiseerd. Al onze tuinparken krijgen dit krat met inhoud en het Bondsbestuur is in de eerst twee weekeinden van april al onze tuinparken langsgegaan om dit krat aan te bieden. Iedereen was enorm verrast en blij met dit cadeau en op een aantal tuinparken werd het Bondsbestuur met taart onthaald. 

Daarnaast zullen er meerdere activiteiten worden georganiseerd dit jaar, deels door de Bond maar ook door andere partijen. Zo komt er in het stadsarchief een kleine tentoonstelling, wordt er een boekje 100 jaar Bond van Volkstuinders gemaakt, is er de verhalenwedstrijd, dahliawedstrijd en zal er aan het einde van het jaar een congres worden georganiseerd voor externe partijen waarbij vooral de Stad Amsterdam zal worden benaderd. Op deze wijze kunnen wij de Bond en zijn leden presenteren en vertellen op welke wijze wij de komende 100 jaar denken vol te maken.