Een volkstuin....groen waar je wat mee mag doen!!!!

Hartelijk welkom op de website van de Bond van Volkstuinders

een vereniging van 6000 leden verdeeld over 29 volkstuinparken in Amsterdam en omgeving. Ook zijn er 3000 aspirantleden die wachten op een plekje op een van de tuinparken.
Behalve de adressen en bijzonderheden van alle parken, maakt u op deze website kennis met de historie en organisatie van de bond en de parken.  U leest hoe u zich kunt inschrijven, wat de kosten zijn en hoe het zit met de wachtlijsten.

Vanzelfsprekend kunt u ook informatie vinden wat de Bond van Volkstuinders doet.
Onze belangrijkste taak is het behartigen van de belangen van onze leden.
De Bond van Volkstuinders verzet zich tegen opheffing of verplaatsing van volkstuinparken en streeft ernaar deze bij nieuwe stedelijke ontwikkelingen te integreren in eventuele nieuwbouwplannen.
De Bond van Volkstuinders is zich er terdege van bewust dat hiervoor offers van de leden/tuinders mogen worden verlangd, zoals het ontsluiten van de tuinparken voor derden.

 

De algemene ledenvergadering van de Bond van Volkstuinders zal plaats vinden op zaterdag 8 december om 13.00 uur in het Art Center Amsterdam

 

 

Van volkstuin tot tuinpark 

 Copyright Pakhuis de Zwijger

Bron foto: Pakhuis De Zwijger

Dinsdagavond 4 september had Pakhuis de Zwijger een avond georganiseerd over de toekomst van volkstuinen en tuinparken. Dit onderwerp is mede gekozen omdat de Gemeente Amsterdam heeft aangegeven aan een nieuwe groenvisie te werken en de volkstuinparken daar een rol in spelen. De avond was druk bezocht. Er moesten stoelen worden bijgezet voor alle tuinders die hun weg naar de Zwijger hadden gevonden! Centraal thema was hoe je tuinders en niet-tuinders meer en beter bij de tuinparken en het groen kan betrekken. Vanuit de Bond waren Ralf Grevelink als voorzitter en  Caroline Heijkoop als tuinder van Amstelglorie aanwezig. Zij konden goed vertellen wat er allemaal al gebeurd en wat zij daarbij tegenkomen. Ook Ruud Grondel van de AVVN was aanwezig met een voorbeeld van hoe de samenhang tussen buurt en park in Utrecht vorm wordt gegeven.

De Zwijger gaat in aanloop naar de nieuwe groenvisie meer avonden organiseren. De avond is terug te zien op de website van Pakhuis de Zwijger: https://dezwijger.nl/programma/woning-vs-volkstuin    

Privacystatement Bond van Volkstuinders

In verband met de Algemene verordening gegevensbescherming die per 25 mei a.s. van toepassing is, heeft het bondsbestuur een privacystatement opgesteld. Deze zijn te lezen  bij thuis/privacy en bij archief/downloads/beleidsdocumenten BVV.


Wat is een volkstuin?

Een volkstuin is een stukje grond waarop men siergewassen en/of groente mag telen en waarop men veelal ook nog een huisje mag plaatsen, waarin men dan kan overnachten in de periode van april tot oktober.
Het belangrijkste aspect van een volkstuin is echter "het tuinieren".
Tuinieren op een volkstuinpark is een actieve recreatie waarbij de werkzaamheden zich niet alleen beperken tot de eigen tuin, maar uitstrekken tot het terrein van het gehele tuinpark.

Gelukkig blijft er ook dan nog voldoende tijd over om te genieten van een welverdiende rust.
Veel plezier op onze website