Een volkstuin....groen waar je wat mee mag doen!!!!

Hartelijk welkom op de website van de Bond van Volkstuinders

een vereniging van 29 volkstuinparken met 6000 tuinen in Amsterdam en omgeving. Behalve de adressen en bijzonderheden van alle parken, maakt u op deze website kennis met de historie en organisatie van de bond en de parken.
U leest hoe u zich kunt inschrijven, wat de kosten zijn en hoe het zit met de wachtlijsten.

Vanzelfsprekend kunt u ook informatie vinden wat de Bond van Volkstuinders doet.
Onze belangrijkste taak is het behartigen van de belangen van onze leden.
De Bond van Volkstuinders verzet zich tegen opheffing of verplaatsing van volkstuinparken en streeft ernaar deze bij nieuwe stedelijke ontwikkelingen te integreren in eventuele nieuwbouwplannen.
De Bond van Volkstuinders is zich er terdege van bewust dat hiervoor offers van de leden/tuinders mogen worden verlangd, zoals het ontsluiten van de tuinparken voor derden.

Op woensdagmiddag 15 juni 2016 vond op het stadhuis van Amsterdam de raadscommissie Ruimtelijke Ordening plaats waarin gesproken is over Koers 2025. In Koers 2025 worden verschillende locaties aangewezen voor mogelijke woningbouw in Amsterdam.

De tuinparken “Ons Buiten” en “Amstelglorie” zijn twee van deze locaties. Naast vertegenwoordigers en bezorgde tuinders van deze parken heeft Okke Peijters namens de Bond van Volkstuinders ingesproken en een hartstochtelijke pleidooi gehouden om af te zien van woningbouw op de volkstuinparken van Amsterdam.

Dit pleidooi is hieronder te lezen;
Betoog Okke Peijters namens de Bond van Volkstuinders ivm raadscommissie RO 15 juni 2016 Koers 2025

Op deze middag werd ook door tuinpark Amstelglorie bekendgemaakt dat er een petitie is gestart waarin aan de gemeenteraad van Amsterdam verzocht wordt Amstelglorie te behouden.

Inmiddels hebben meer dan 6.000 personen deze petitie ondertekend.

De Bond van Volkstuinders ondersteunt deze petitie uiteraard van harte en verzoekt al zijn leden en sympathisanten deze petitie mee te ondertekenen.

De petitie vindt u hier:

Help mee onze volkstuinparken te behouden!

Namens het Bondsbestuur,

Okke Peijters
Voorzitter

Algemene ledenvergadering Bond van Volkstuinders
Tijdens de Algemene Leden Vergadering op zaterdag 11 juni zijn bondsbestuurders Okke Peijters en Bert Kuit weer voor 3 jaar herkozen. Okke is vanaf heden voorzitter en Bert blijft algemeen bestuurslid.


Wat is een volkstuin?

Een volkstuin is een stukje grond waarop men siergewassen en/of groente mag telen en waarop men veelal ook nog een huisje mag plaatsen, waarin men dan kan overnachten in de periode van april tot oktober.
Het belangrijkste aspect van een volkstuin is echter "het tuinieren".
Tuinieren op een volkstuinpark is een actieve recreatie waarbij de werkzaamheden zich niet alleen beperken tot de eigen tuin, maar uitstrekken tot het terrein van het gehele tuinpark.

Gelukkig blijft er ook dan nog voldoende tijd over om te genieten van een welverdiende rust.
Veel plezier op onze website

 

 

deel dit via: