Een volkstuin....groen waar je wat mee mag doen!!!!

Hartelijk welkom op de website van de Bond van Volkstuinders

een vereniging van 6000 leden verdeeld over 29 volkstuinparken in Amsterdam en omgeving. Ook zijn er 4000 aspirantleden die wachten op een plekje op een van de tuinparken.
Behalve de adressen en bijzonderheden van alle parken, maakt u op deze website kennis met de historie en organisatie van de bond en de parken.  U leest hoe u zich kunt inschrijven, wat de kosten zijn en hoe het zit met de wachtlijsten.

Vanzelfsprekend kunt u ook informatie vinden wat de Bond van Volkstuinders doet.
Onze belangrijkste taak is het behartigen van de belangen van onze leden.
De Bond van Volkstuinders verzet zich tegen opheffing of verplaatsing van volkstuinparken en streeft ernaar deze bij nieuwe stedelijke ontwikkelingen te integreren in eventuele nieuwbouwplannen.
De Bond van Volkstuinders is zich er terdege van bewust dat hiervoor offers van de leden/tuinders mogen worden verlangd, zoals het ontsluiten van de tuinparken voor derden.

 

Uitvoeringsstrategie Volkstuinenbeleid

20-05-2020 Afgelopen week is samen met de concept Groenvisie ook het concept Uitvoeringsstrategie Volkstuinenbeleid van de gemeente Amsterdam gepubliceerd klik hier om het document te openen en in te zien.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Update Corona maatregelen 19 augustus 2020

Dinsdag 18 augustus, is er opnieuw een persconferentie van de regering geweest en heeft de burgemeester van Amsterdam haar zorg over de toename van het aantal besmettingen in de stad uit gesproken. Hoewel de beide optredens nog niet geleid hebben tot veel extra maatregelen, is het duidelijk dat de situatie in onze regio zich niet goed ontwikkelt.

Helaas is ook op een van onze tuinparken een besmette persoon in een kantine aanwezig geweest. Het betreffende tuinpark zal daarover de tuinders informeren.

Voor het bondsbestuur is deze besmetting en de toename van de besmettingen in de stad aanleiding om opnieuw de kantines/clubhuizen te sluiten. Onze kantines/clubhuizen zijn toch een soort huiskamers en geen professionele horecagelegenheden waardoor het controleren en handhaven van de maatregelen (1,5 meter afstand, handen wassen, thuis blijven bij klachten en administreren wie er binnen zijn) erg moeilijk zijn.

Wij hebben moeten constateren dat in verschillende kantines/clubhuizen de regels door tuinders worden overtreden.

Wij willen voorkomen dat straks de volkstuinparken genoemd gaan worden als een van de besmettingsbronnen.

Nu de vakantieperiode in onze regio voorbij is, heeft dit gelukkig minder gevolgen dan in het hoogseizoen.

Vanaf heden gelden daarom de volgende regels op de tuinparken:

  • De kantines/clubhuizen gaan dicht.
  • Op de eigen tuin worden niet meer dan 6 volwassen gasten toegelaten. Dit geldt voor buiten. De afmetingen van onze tuinhuizen maken het ontvangen van 6 gasten op 1,5 meter afstand onmogelijk.
  • Overal wordt 1,5 meter afstand in acht genomen.

 

Op deze wijze hopen we te voorkomen dat er op onze tuinparken meer besmettingen zullen plaatsvinden.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De Nieuwe Kern

29 januari werden de plannen voor de inrichting van het gebied De Nieuwe Kern bekend.

Het bondsbestuur is teleurgesteld dat tuinpark Nieuw Vredelust en een deel van tuinpark Ons Lustoord zullen moeten verdwijnen voor de bouw van woningen.

Voor de tuinders die daardoor hun tuinen zullen moeten verlaten is dit een enorm verlies. De Bond zal zich inzetten om met en voor hen tot een goede oplossing te komen. In het seizoen 2020 zullen we daar een start mee maken.

Naast deze teleurstelling is het bondsbestuur blij dat naast het opheffen van bovenstaande tuinen er ruimte in de plannen is gereserveerd voor nieuwe tuinen. Hiermee wordt het belang van de volkstuinen door de gemeenten erkend en in praktijk vormgegeven. Ook de aankondiging dat de gemeente Amsterdam wil komen tot langdurige huurovereenkomsten met de volkstuinen laat zien dat wij er als volkstuinders toe doen en dat onze parken bijdragen aan een leefbare stad.

 

Bondsbouwvoorschriften december 2018

Op de 115e bondsvergadering d.d. 8 december 2018 zijn de bondsbouwvoorschriften vastgesteld. Vanaf heden worden de voorschriften/reglementen van bijgevoegd boekje         Pdf  gehanteerd. 

VISIE Bond van Volkstuinders 

De visie van de Bond van Volkstuinders is tijdens de 115e bondsvergadering d.d. 8 december vastgesteld.
De visie is hier te lezen        Pdf, maar ook terug te vinden bij archief/downloads/beleidsdocumenten BVV.

Privacystatement Bond van Volkstuinders

In verband met de Algemene verordening gegevensbescherming die per 25 mei 2019 van toepassing is, heeft het bondsbestuur een privacystatement opgesteld. Deze zijn te lezen  bij thuis/privacy en bij archief/downloads/beleidsdocumenten BVV.


Wat is een volkstuin?

Een volkstuin is een stukje grond waarop men siergewassen en/of groente mag telen en waarop men veelal ook nog een huisje mag plaatsen, waarin men dan kan overnachten in de periode van april tot oktober.
Het belangrijkste aspect van een volkstuin is echter "het tuinieren".
Tuinieren op een volkstuinpark is een actieve recreatie waarbij de werkzaamheden zich niet alleen beperken tot de eigen tuin, maar uitstrekken tot het terrein van het gehele tuinpark.

Gelukkig blijft er ook dan nog voldoende tijd over om te genieten van een welverdiende rust.
Veel plezier op onze website

Zie de agenda voor interessante en leuke activiteiten op de verschillende tuinparken.