Een volkstuin....groen waar je wat mee mag doen!!!!

Hartelijk welkom op de website van de Bond van Volkstuinders

een vereniging van 6000 leden verdeeld over 29 volkstuinparken in Amsterdam en omgeving. Ook zijn er 3000 aspirantleden die wachten op een plekje op een van de tuinparken.
Behalve de adressen en bijzonderheden van alle parken, maakt u op deze website kennis met de historie en organisatie van de bond en de parken.  U leest hoe u zich kunt inschrijven, wat de kosten zijn en hoe het zit met de wachtlijsten.

Vanzelfsprekend kunt u ook informatie vinden wat de Bond van Volkstuinders doet.
Onze belangrijkste taak is het behartigen van de belangen van onze leden.
De Bond van Volkstuinders verzet zich tegen opheffing of verplaatsing van volkstuinparken en streeft ernaar deze bij nieuwe stedelijke ontwikkelingen te integreren in eventuele nieuwbouwplannen.
De Bond van Volkstuinders is zich er terdege van bewust dat hiervoor offers van de leden/tuinders mogen worden verlangd, zoals het ontsluiten van de tuinparken voor derden.
 

Open tuinendag volkstuinpark Zonnehoek

Op 17 juni houdt Zonnehoek open dag. Dat betekent dat niet alleen het park zelf open is, maar dat er ook een flink aantal tuinen te bezichtigen is. Geïnteresseerde buurtgenoten, familie en alle andere belangstellenden, iedereen is welkom.
Van 12.00-17.00 uur is het tuinpark voor iedereen geopend.

Open tuinendag volkstuinparken Dijkzicht en Nieuw Vredelust

Van de historische Maria Hofker-tuin via een Japanse tuin naar een bijentuin lopen of fietsen? Dat kan! Op de Open Tuinendag van de volkstuinparken Dijkzicht, Federatie en Nieuw Vredelust op zondag 24 juni
Maak kennis met de verrassende en gevarieerde wereld van de volkstuinen in Amsterdam-Duivendrecht. Tijdens de open tuinendag stellen tientallen tuinders hun tuin open voor bezoekers van buiten. Ze staan klaar om uitleg te geven over het ontwerp van de tuin, de ontstaansgeschiedenis, bloemen en planten die er groeien. De tuinen die meedoen, hebben een vlag bij het hek hangen.
De drie deelnemende volkstuinparken in de Duivendrechtse polder hebben een rijke geschiedenis van meer dan 60 jaar. Dijkzicht is uitgeroepen tot het mooiste en meest natuurvriendelijke tuinpark van Nederland. Nieuw Vredelust is bezig dat te worden. De Federatie heeft een heel eigenwijs karakter en een grote sociale samenhang.
Deze parken worden bedreigd in hun voortbestaan door plannen voor een nieuwe woonwijk én een afslag van de A2. Nieuw Vredelust zou al in 2020 moeten verdwijnen. De besturen doen er alles aan om deze groene longen te behouden voor de stad. De Open Tuinendag is een manier om onze parken in het zonnetje te zetten en de bekendheid groter te maken
De drie tuinparken liggen aan de Buitensingel in Duivendrecht (navigatie 1114 BE). De borden wijzen de weg. Bij Nieuw Vredelust en de Federatie kunt u van 12.00 tot 16.00 uur terecht, bij Dijkzicht van 13.00 tot 16.00 uur.

Privacystatement Bond van Volkstuinders

In verband met de Algemene verordening gegevensbescherming die per 25 mei a.s. van toepassing is, heeft het bondsbestuur een privacystatement opgesteld. Deze zijn te lezen  bij thuis/privacy en bij archief/downloads/beleidsdocumenten BVV.

 

 


Wat is een volkstuin?

Een volkstuin is een stukje grond waarop men siergewassen en/of groente mag telen en waarop men veelal ook nog een huisje mag plaatsen, waarin men dan kan overnachten in de periode van april tot oktober.
Het belangrijkste aspect van een volkstuin is echter "het tuinieren".
Tuinieren op een volkstuinpark is een actieve recreatie waarbij de werkzaamheden zich niet alleen beperken tot de eigen tuin, maar uitstrekken tot het terrein van het gehele tuinpark.

Gelukkig blijft er ook dan nog voldoende tijd over om te genieten van een welverdiende rust.
Veel plezier op onze website

deel dit via: