Een volkstuin....groen waar je wat mee mag doen!!!!

Hartelijk welkom op de website van de Bond van Volkstuinders

een vereniging van 6000 leden verdeeld over 29 volkstuinparken in Amsterdam en omgeving. Ook zijn er 4000 aspirantleden die wachten op een plekje op een van de tuinparken.
Behalve de adressen en bijzonderheden van alle parken, maakt u op deze website kennis met de historie en organisatie van de bond en de parken.  U leest hoe u zich kunt inschrijven, wat de kosten zijn en hoe het zit met de wachtlijsten.

Vanzelfsprekend kunt u ook informatie vinden wat de Bond van Volkstuinders doet.
Onze belangrijkste taak is het behartigen van de belangen van onze leden.
De Bond van Volkstuinders verzet zich tegen opheffing of verplaatsing van volkstuinparken en streeft ernaar deze bij nieuwe stedelijke ontwikkelingen te integreren in eventuele nieuwbouwplannen.
De Bond van Volkstuinders is zich er terdege van bewust dat hiervoor offers van de leden/tuinders mogen worden verlangd, zoals het ontsluiten van de tuinparken voor derden.

 

Uitvoeringsstrategie Volkstuinenbeleid

20-05-2020 Afgelopen week is samen met de concept Groenvisie ook het concept Uitvoeringsstrategie Volkstuinenbeleid van de gemeente Amsterdam gepubliceerd klik hier om het document te openen en in te zien.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Update corona maatregelen per 1 juli 2020

Nu de regering de maatregelen ter voorkoming van besmetting met het coronavirus vergaand heeft versoepeld, gaan met ingang van 1 juli 2020 de volgende voorschriften voor de volkstuinparken gelden:

Activiteiten, bijeenkomsten en vergaderingen * mogen weer georganiseerd worden indien onderstaande regels in acht worden genomen.
*Voor de najaarsvergaderingen van de afdelingen en de bondsvergadering wordt nog naar oplossingen gezocht.

Het is aan de afdelingsbesturen om te besluiten of terrassen en kantines opengaan en welke activiteiten mogen plaatsvinden.
Vrijwilligers kunnen niet verplicht worden om op de terrassen, in de kantines en bij evenementen ingezet te worden.

Voor alle ruimtes en activiteiten gelden de volgende algemene regels:

Regels binnen
• U houdt binnen altijd 1,5 meter afstand.
• Bij ruimtes binnen mogen maximaal 100 mensen bij elkaar komen.**
• Vrijwilligers achter de bar tellen niet mee.
**het afdelingsbestuur bepaalt per tuinpark, op basis van de grootte van de kantine, het maximale aantal mensen dat naar binnen mag. Er moet een protocol zijn, waarin tenminste de schoonmaak van het meubilair, de toiletten en de uitgifte van dranken en voedsel geregeld zijn. De spelregels moeten voor iedereen duidelijk bij de ingang van de kantines/terrassen worden opgehangen.

Regels buiten
• U houdt buiten altijd 1,5 meter afstand.
• Bij ruimtes buiten mogen maximaal 250 personen bij elkaar komen.

Uitzonderingen op de 1,5 meter afstand
• Mensen uit 1 huishouden hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden van anderen.
• Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te houden van anderen.
• Jongeren tot 18 jaar hoeven bij elkaar geen 1,5 meter afstand te houden. Ze moeten wel 1,5 meter afstand houden van volwassenen.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De Nieuwe Kern

29 januari werden de plannen voor de inrichting van het gebied De Nieuwe Kern bekend.

Het bondsbestuur is teleurgesteld dat tuinpark Nieuw Vredelust en een deel van tuinpark Ons Lustoord zullen moeten verdwijnen voor de bouw van woningen.

Voor de tuinders die daardoor hun tuinen zullen moeten verlaten is dit een enorm verlies. De Bond zal zich inzetten om met en voor hen tot een goede oplossing te komen. In het seizoen 2020 zullen we daar een start mee maken.

Naast deze teleurstelling is het bondsbestuur blij dat naast het opheffen van bovenstaande tuinen er ruimte in de plannen is gereserveerd voor nieuwe tuinen. Hiermee wordt het belang van de volkstuinen door de gemeenten erkend en in praktijk vormgegeven. Ook de aankondiging dat de gemeente Amsterdam wil komen tot langdurige huurovereenkomsten met de volkstuinen laat zien dat wij er als volkstuinders toe doen en dat onze parken bijdragen aan een leefbare stad.

 

Bondsbouwvoorschriften december 2018

Op de 115e bondsvergadering d.d. 8 december 2018 zijn de bondsbouwvoorschriften vastgesteld. Vanaf heden worden de voorschriften/reglementen van bijgevoegd boekje         Pdf  gehanteerd. 

VISIE Bond van Volkstuinders 

De visie van de Bond van Volkstuinders is tijdens de 115e bondsvergadering d.d. 8 december vastgesteld.
De visie is hier te lezen        Pdf, maar ook terug te vinden bij archief/downloads/beleidsdocumenten BVV.

Privacystatement Bond van Volkstuinders

In verband met de Algemene verordening gegevensbescherming die per 25 mei 2019 van toepassing is, heeft het bondsbestuur een privacystatement opgesteld. Deze zijn te lezen  bij thuis/privacy en bij archief/downloads/beleidsdocumenten BVV.


Wat is een volkstuin?

Een volkstuin is een stukje grond waarop men siergewassen en/of groente mag telen en waarop men veelal ook nog een huisje mag plaatsen, waarin men dan kan overnachten in de periode van april tot oktober.
Het belangrijkste aspect van een volkstuin is echter "het tuinieren".
Tuinieren op een volkstuinpark is een actieve recreatie waarbij de werkzaamheden zich niet alleen beperken tot de eigen tuin, maar uitstrekken tot het terrein van het gehele tuinpark.

Gelukkig blijft er ook dan nog voldoende tijd over om te genieten van een welverdiende rust.
Veel plezier op onze website

Zie de agenda voor interessante en leuke activiteiten op de verschillende tuinparken.