Een volkstuin....groen waar je wat mee mag doen!!!!

Hartelijk welkom op de website van de Bond van Volkstuinders

een vereniging van 6000 leden verdeeld over 29 volkstuinparken in Amsterdam en omgeving. Ook zijn er 3000 aspirantleden die wachten op een plekje op een van de tuinparken.
Behalve de adressen en bijzonderheden van alle parken, maakt u op deze website kennis met de historie en organisatie van de bond en de parken.  U leest hoe u zich kunt inschrijven, wat de kosten zijn en hoe het zit met de wachtlijsten.

Vanzelfsprekend kunt u ook informatie vinden wat de Bond van Volkstuinders doet.
Onze belangrijkste taak is het behartigen van de belangen van onze leden.
De Bond van Volkstuinders verzet zich tegen opheffing of verplaatsing van volkstuinparken en streeft ernaar deze bij nieuwe stedelijke ontwikkelingen te integreren in eventuele nieuwbouwplannen.
De Bond van Volkstuinders is zich er terdege van bewust dat hiervoor offers van de leden/tuinders mogen worden verlangd, zoals het ontsluiten van de tuinparken voor derden.
 

 

Bouwplannen nieuwe kern

De nieuwbouwplannen in de nieuwe kern ( zoals de grond tussen het Arenagebied, station Duivendrecht en de A2 wordt genoemd) heeft tot gevolg dat wellicht Tuinpark Nieuw Vredelust waarschijnlijk plaats moet maken voor het bouwproject. Over het verdwijnen van de volkstuinen Dijkzicht, Ons Lustoord en De Federatie is nog geen definitieve beslissing genomen. 

Op 3 juli werd er ook bij EenVandaag aandacht aan besteed. Zie hierbij de uitzending  vanaf minuut 20. Hierbij nog even de melding dat de huur van onze tuinparken niet is opgezegd en het is niet de bedoeling  (en zelfs niet toegestaan) om alle tuinparken in dat gebied vol te zetten met woningen. Voor tuinpark Nieuw Vredelust is het vooralsnog zeer onduidelijk of er woningen mogen worden gebouwd. Uiteraard wordt er vanuit de Bond van Volkstuinders, met ondersteuning van bestuurders tuinparken hard aan gewerkt om in goed overleg te blijven met de gemeente Amsterdam en gemeente Ouder Amstel. 

 

Privacystatement Bond van Volkstuinders

In verband met de Algemene verordening gegevensbescherming die per 25 mei a.s. van toepassing is, heeft het bondsbestuur een privacystatement opgesteld. Deze zijn te lezen  bij thuis/privacy en bij archief/downloads/beleidsdocumenten BVV.

 

 


Wat is een volkstuin?

Een volkstuin is een stukje grond waarop men siergewassen en/of groente mag telen en waarop men veelal ook nog een huisje mag plaatsen, waarin men dan kan overnachten in de periode van april tot oktober.
Het belangrijkste aspect van een volkstuin is echter "het tuinieren".
Tuinieren op een volkstuinpark is een actieve recreatie waarbij de werkzaamheden zich niet alleen beperken tot de eigen tuin, maar uitstrekken tot het terrein van het gehele tuinpark.

Gelukkig blijft er ook dan nog voldoende tijd over om te genieten van een welverdiende rust.
Veel plezier op onze website

deel dit via: