Samenwerken met de gemeente Amsterdam

De BvV overlegt, in goed overleg met de afdelingsbesturen en de leden, met de gemeentes over de toekomst van de volkstuinparken en hopelijk het uitbreiden van het aantal volkstuinparken.

In Amsterdam gaat daar al een lange en soms roerige geschiedenis aan vooraf. In 2019 is de gemeente gestart met het uitwerken van nieuw beleid wat betreft de volkstuinparken waarbij het (fors) verhogen van de grondhuur en de toegankelijkheid van tuinparken de heikelste onderwerpen waren. De BvV heeft in 2020 een eigen visie opgesteld: “Een beter alternatief”. Daarmee zijn we in 2021 de onderhandelingen met de gemeente ingegaan en in december 2021 is er een akkoord ondertekend. Daarbij heeft de BvV nauw samengewerkt met de 11 parken in Amsterdam die niet bij ons zijn aangesloten.

Het ondertekende akkoord wordt uitgewerkt op vijf hoofdthema's

  1. Samenwerkingsafspraken per type tuinpark: deze worden beknopt voor de nutstuinparken, en uitgebreider voor de dag- en verblijfsparken. Op basis van deze afspraken gaat elk park een eigen plan voor toegankelijkheid voor niet tuinders en samenwerking met de buurt en maatschappelijke organisaties opstellen.
  2. Nieuw huurcontract: een generiek huurcontract voor alle tuinparken en afwijkende huurcontractzaken voor specifieke tuinparken, zoals de nuts- en dagrecreatieparken.
  3. Een nieuw op te richten beheerfonds: onafhankelijk van de gemeente en de BvV. In verband met vertraging over verdere afspraken hierover heeft de BvV in december 2023 besloten om het beheerfonds zelf op te richten ten bate van de bondsparken.  
  4. Oplossingen voor vuil water van toiletten e.d. Onze inzet is om de kostbare aanleg van riolering te vermijden.
  5. Promotie, zorgen dat meer Amsterdammers de tuinparken als bezoeker weten te vinden.

De BvV verzet zich tegen opheffing of verplaatsing van volkstuinparken en streeft ernaar deze bij nieuwe stedelijke ontwikkelingen te integreren in eventuele nieuwbouwplannen. Mocht aan verplaatsing van een tuinpark niet kunnen worden ontkomen, dan overlegt de BvV met de overheid over nieuwe locaties en compensatie voor de leden/tuinders.