Lidmaatschap en contributie

Als je een tuin krijgt toegewezen, teken je als lid-tuinder een tuinregistratieformulier. Hiermee aanvaard je alle huidige en toekomstige verplichtingen, verklaar je dat je de meest recente statuten en reglementen hebt ontvangen, word je lid van jouw tuinpark als afdeling en verenigingslid van de bond van volkstuinders.

Wanneer er een Algemene Ledenvergadering is op jouw tuinpark, word je als lid van de afdeling uitgenodigd om hieraan mee te doen: je kunt vragen stellen aan het tuinparkbestuur en stemmen over de voorstellen die zijn geagendeerd. Maar je kunt zelf ook voorstellen indienen, alleen of samen met andere tuinders of je kandidaat stellen voor het bestuur en zo invloed hebben op het reilen en zeilen op je tuinpark. Heb je vragen of suggesties of zijn er problemen op de tuin dan zijn bestuur en commissies van jouw tuinpark het eerste aanspreekpunt daarvoor.

Bij de bond van volkstuinders kun je als tuinder o.a. terecht met vragen over de verzekeringen, over je lidmaatschap en het betalen van de contributie.

Partner-tuinder

Er kan per tuin één persoon als lid worden ingeschreven; dat is degene die als aspirant-lid een tuin krijgt toegewezen. De partner van de tuinder kan wel worden bijgeschreven, daarvoor gelden de volgende voorwaarden:

  • Lid-tuinder en partner zijn getrouwd, of hebben een geregistreerd partnerschap, hebben een samenlevingsovereenkomst welke is ingeschreven in het partnerregister of voeren een gezamenlijke huishouding en wonen, volgens de gemeentelijk basisadministratie, op hetzelfde adres.
  • De partner is meerderjarig.
  • Partner en lid-tuinder mogen geen familie van elkaar zijn. Een kind kan dus niet worden ingeschreven als partner-tuinder bij een ouder.

De partner-tuinder kan worden aangemeld via het Tuinregistratieformulier op het moment van toewijzing van de tuin maar het is ook mogelijk om dit op een later moment te doen.

Toewijzing met voorkeur

Wanneer een tuinder de tuin opzegt of komt te overlijden, kan de bij ons geregistreerde partner, een als aspirant ingeschreven (meerderjarig) kind of ouder verzoeken om de tuin toe te wijzen aan hem of haar. Dien daarvoor, binnen twee maanden, een schriftelijk verzoek in bij het bestuur van het tuinpark. Wanneer er meer mensen een verzoek indienen, gaat de partner-tuinder voor.

Kinderen en ouders moeten voor toewijzing bovendien wonen in de gemeente Amsterdam, Ouder-Amstel, Landsmeer, Diemen of Almere of in Badhoevedorp postcodegebied 1171.

Andere familieleden dan bovengenoemde kunnen niet opteren om met voorkeur een de tuin over te nemen. 

Jaarcontributie lid-tuinder

Tuinders ontvangen elk jaar begin januari de factuur waarop de jaarcontributie staat. Deze factuur wordt per e-mail verstuurd. Tuinders zonder e-mailadres ontvangen de factuur per post.

De jaarcontributie mag in twee gelijke termijnen worden betaald. De eerste betaling moet zijn ontvangen voor 1 februari; de tweede termijn voor 1 juni. Betaal svp op tijd: het scheelt heel veel werk op het bondskantoor en je vermijdt zo extra administratiekosten en rente.

De jaarcontributie op de factuur is vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van je eigen tuinpark. Ben je het niet eens met de bedragen die gefactureerd worden, neem dan contact op met het bestuur van jouw tuinpark. Het bestuur kan uitleggen waarvoor de bedragen op de factuur precies voor bedoeld zijn.

Wil je niet het risico lopen dat je vergeet te betalen? Vul dan de incasso-machtiging in. De jaarcontributie wordt dan ieder jaar in twee gelijke termijnen afgeschreven van je bankrekening (eind januari en eind mei). Wanneer je het niet eens bent met de automatische afschrijving bestaat de mogelijkheid om het afgeschreven bedrag binnen bepaalde tijd terug te storten op je eigen rekening.

Mocht je een keer niet in staat zijn om de contributie te betalen, dan kun je hiervoor een betalingsregeling afspreken met het bestuur van je tuinpark. Doe dit aan het begin van het jaar of liefst nog eerder. Wacht in ieder geval niet totdat er herinneringen en aanmaningen met administratiekosten binnenkomen; dan is het vaak te laat en moet je alleen maar meer betalen.