Bondsvergaderingen

De volgende bondsvergadering is op zaterdag 8 juni 2024 - inloop 12:30 / aanvang 13:00 uur. Locatie wordt nader bekend gemaakt.

Tweemaal per jaar wordt een zogenaamde bondsvergadering gehouden; dit is de overkoepelende algemene ledenvergadering van de Bond van Volkstuinders. De tuinparken (afdelingen) kunnen ieder drie mensen afvaardigen naar de bondsvergadering. 
Alle leden ontvangen uiterlijk 6 weken voor de bondsvergadering de Vroegop. Hierin is de agenda met een toelichting daarop opgenomen.

Lid-tuinders kunnen de bondsvergadering ook bijwonen als toehoorder, mits er voldoende plaats is.