Bondsvergaderingen

Tweemaal per jaar wordt een zogenaamde bondsvergadering gehouden; dit is de overkoepelende algemene ledenvergadering van de Bond van Volkstuinders. De tuinparken (afdelingen) kunnen ieder drie mensen afvaardigen naar de bondsvergadering. 
Alle leden ontvangen uiterlijk 6 weken voor de bondsvergadering de Vroegop met daarin de agenda van de vergadering. Lid-tuinders kunnen de bondsvergadering ook bijwonen als toehoorder, mits er voldoende plaats is.

De volgende bondsvergadering is op zaterdag 7 december 2024 / inloop 12:30 - aanvang 13:00. Locatie nog niet bekend.