Wat doet een volkstuinder?

Volkstuinders zijn tuinders die én actief tuinieren én natuurlijk tuinieren én die bijdragen aan alle werkzaamheden die nodig zijn om hun tuinpark goed te laten draaien. Denk bij dat laatste aan werkzaamheden in het gemeenschappelijk groen, onderhoud aan de gebouwen, bestuurstaken, het organiseren van activiteiten, kantinewerkzaamheden, bijhouden van de website van het tuinpark, beoordelen van bouwaanvragen etc.

Volkstuinieren is erg leuk maar je moet er wel tijd voor maken. Hou er rekening mee dat je al snel 8 uur per week bezig bent (en soms meer). 

De bond van volkstuinders kent drie soorten volkstuinparken:

  • Verblijfstuinparken waarop ook een huisje staat waarin je mag overnachten in de periode van 1 april tot 1 oktober/1 november.
  • Dagrecreatieparken met huisjes waarin je niet mag overnachten.
  • Nutstuinparken zijn bedoeld voor het verbouwen van groente, fruit en bloemen met soms een schuurtje of een kweekkas. Hier mag ook niet overnacht worden.