Wat doet een volkstuinder?

Volkstuinders zijn tuinders die actief tuinieren én natuurlijk tuinieren én die bijdragen aan alle werkzaamheden die nodig zijn om hun tuinpark goed te laten draaien. Denk aan werkzaamheden in het gemeenschappelijk groen, onderhoud aan de gebouwen, bestuurstaken, het organiseren van activiteiten, kantinewerkzaamheden, bijhouden van de website van het tuinpark, beoordelen van bouwaanvragen etc.

Er zijn drie soorten volkstuinparken
- Verblijfstuinparken waarop ook een huisje staat waarin je mag overnachten in de periode van 1 april tot 1 oktober/1 november.
– Dagrecreatieparken met huisjes waarin je niet mag overnachten.
– Nutstuinparken zijn bedoeld voor het verbouwen van groente, fruit en bloemen met soms een schuurtje of een kas. Hier mag ook niet overnacht worden.