Wat doet een volkstuinder?

Volkstuinders zijn tuinders die én actief tuinieren én natuurlijk tuinieren én die bijdragen aan alle werkzaamheden die nodig zijn om hun tuinpark goed te laten draaien. Denk bij dat laatste aan werkzaamheden in het gemeenschappelijk groen, onderhoud aan de gebouwen, bestuurstaken, het organiseren van activiteiten, kantinewerkzaamheden, bijhouden van de website van het tuinpark, beoordelen van bouwaanvragen etc. Als lid-tuinder ben je, samen met alle andere tuinders, verantwoordelijk voor het goed reilen en zeilen van onze vereniging en voor de zorg dat het tuinpark goed wordt onderhouden.

Ieder tuinpark organiseert dit 'algemeen werk' op een eigen manier maar hou er rekening mee dat je in ieder geval 15 tot 35 uur in het tuinseizoen je inzet voor het collectief.

Volkstuinieren is erg leuk maar je moet er dus wel tijd voor hebben of maken. Hou er rekening mee dat je al snel 8 uur per week bezig bent (en soms ook meer). 

De bond van volkstuinders kent drie soorten volkstuinparken:

  • Verblijfstuinparken waarop ook een huisje staat waarin je mag overnachten in de periode van 1 april tot 1 oktober/1 november.
  • Dagrecreatieparken met huisjes waarin je niet mag overnachten.
  • Nutstuinparken zijn bedoeld voor het verbouwen van groente, fruit en bloemen met soms een schuurtje of een kweekkas. Hier mag ook niet overnacht worden.