Hoe kom je aan een tuin?

Wanneer je je hebt aangemeld bij een tuinpark, kun je reageren op de tuinen die vrijkomen op dat park. Ieder tuinpark heeft ook hier zijn eigen werkwijze voor de publicatie daarvan; ook dit kun je terugvinden op hun website. Meestal staat dit aangemeld op een publicatiebord op het tuinpark zelf, sommige tuinparken vermelden vrijkomende tuinen op hun website of sturen aspiranten een email.
In de winter worden in bij de meeste tuinparken geen tuinen toegewezen.

Let bij het bezichtigen van een tuin niet alleen op het tuinhuisje en de beplanting maar ook op de zon (avond of ochtendzon) en schaduw, de ligging op het tuinpark en de ligging ten opzichte van bebouwing, wegen en spoorlijn.  

De tuinbeplanting, het huisje en eventueel schuur en kas die op de tuin staan neem je via het bestuur over van de vertrekkende tuinder. Daarnaast betaal je jaarlijks contributie voor o.a. de grondhuur van je tuin en de gemeenschappelijke grond, water en elektra, onderhoudsbijdragen voor paden, clubgebouw en voor verenigingsactiviteiten.

Toewijzing volgens rangnummer wachtlijst

Uitzonderingen daargelaten, worden tuinen toegewezen volgens rangnummer op de wachtlijst. Dit houdt in dat degene die het langst staat ingeschreven, de eerste rechten heeft wanneer er een tuin wordt aangeboden. Nadere informatie over de wachtlijst en de lengte daarvan kun je krijgen bij de besturen van het (de) desbetreffende tuinpark(en). Op iedere tuinpark ligt de wachtlijst ter inzage.

Na toewijzing tuin vervallen de andere inschrijvingen

Na toewijzing van een tuin word je lid-tuinder van de afdeling (=tuinpark) van de bond van volkstuinders. Eventuele inschrijvingen op de wachtlijsten bij andere (bonds)tuinparken komen hiermee te vervallen. Een nieuwe tuinder kan wel na twee jaar een verzoek indienen bij een tuinpark om zich (weer) in te schrijven.

De prijs voor een tuin en tuinhuis

De prijs voor het huisje en tuinbeplanting wordt vastgesteld door de waardebepalingscommissie van het tuinpark volgens een door de leden vastgestelde ‘puntentoekenning’. Hiervan wordt een rapport opgesteld dat je van tevoren kunt inzien. Vraag hier naar wanneer je een tuin bezichtigt.

Daarnaast kunnen tuinparken maximaal € 140 rekenen als entreebedrag.

Bouwkundige staat onderzoeken?

De waarde van tuin en tuinhuis wordt met de groots mogelijke zorgvuldigheid vastgesteld. Maar let op! Vaar niet blind op de waardebepaling. De waardebepaling is namelijk GEEN bouwkundige beoordeling. Wil je dat wel? Dan moet je als toekomstig tuinder de bouwkundige staat zelf onderzoeken door b.v. een bouwkundig expert hiervoor in te schakelen. Doe dit svp voordat de overdracht plaatsvindt, zodat je eventueel nog af kunt zien van overdracht.

Bedenk dat een relatief goedkoop tuinhuis betekent dat je veel tijd moet steken om dit op orde te krijgen, dat je handig moet zijn en van klussen moet houden.

Inboedel

Alles wat niet ‘spijker-en nagelvast’ zit aan tuinhuis of schuurtje hoort bij de inboedel o.a. meubilair, gereedschap, geiser, kachel, gereedschap. De inboedel wordt niet meegenomen in de prijs van een waardebepaling.
De vertrekkende tuinder is vrij om de inboedel al dan niet aan te bieden, de nieuwe tuinder is vrij om dit al dan niet te accepteren. Al dan niet overnemen van de inboedel heeft geen enkele consequentie voor de toewijzing van de tuin.

Onderhandse verkoop tussen tuinders is niet toegestaan

Alle tuinoverdrachten lopen via het bestuur van het tuinpark. Onderhandse (vrije) verkoop tussen vertrekkende en komende tuinders is niet toegestaan. Wordt dit je wel zo aangeboden? Vraag dan altijd eerst informatie bij het bestuur van het tuinpark hierover op.