Hoe kom je aan een tuin?

Wanneer je je hebt aangemeld bij een tuinpark, kun je reageren op de tuinen die vrijkomen op dat park. Ieder tuinpark heeft ook hier zijn eigen werkwijze voor de publicatie daarvan; ook dit kun je terugvinden op hun website. Meestal staat dit aangemeld op een publicatiebord op het tuinpark zelf, sommige tuinparken vermelden vrijkomende tuinen op hun website of sturen aspiranten een email.
In de winter worden in bij de meeste tuinparken geen tuinen toegewezen.

Zoals hierboven staat, geldt voor iedereen die zich na 12 juni 2021 heeft ingeschreven bij de Bond van Volkstuinders dat zij bij toewijzing van een tuin moeten wonen in de gemeente Amsterdam, Landsmeer, Almere, Ouder-Amstel of Diemen of in Badhoevedorp postcode 1171. Hiervan moet een recent uittreksel (d.w.z. minder dan een maand oud) uit de gemeentelijke basisadministratie overlegd te worden.

De tuinbeplanting, het huisje en eventueel schuur en kas die op de tuin staan neem je via het bestuur over van de vertrekkende tuinder. Daarnaast betaal je jaarlijks contributie voor o.a. de grondhuur van je tuin en de gemeenschappelijke grond, water en elektra, onderhoudsbijdragen voor paden, clubgebouw en voor verenigingsactiviteiten.
Uitzonderingen daargelaten, worden tuinen toegewezen volgens rangnummer op de wachtlijst. Dit houdt in dat degene die het langst staat ingeschreven, de eerste rechten heeft wanneer er een tuin wordt aangeboden. Nadere informatie over de wachtlijst en de lengte daarvan kun je krijgen bij de besturen van het (de) desbetreffende tuinpark(en).

De prijs voor een tuin en tuinhuis

De prijs voor het huisje en tuinbeplanting wordt vastgesteld door de waardebepalingscommissie van het tuinpark volgens een door de leden vastgestelde ‘puntentoekenning’. Hiervan wordt een rapport opgesteld dat je van tevoren kunt inzien. Vraag hier ook naar wanneer je een tuin bezichtigt.

De waarde van tuin en tuinhuis wordt met de groots mogelijke zorgvuldigheid vastgesteld. Maar let op! De waardebepaling is GEEN bouwkundige beoordeling. Wil je dat wel? Dan moet je als toekomstige tuinder zelf een bouwkundige hiervoor inschakelen. Doe dit svp voordat de overdracht plaatsvindt, zodat je eventueel nog af kunt zien van overdracht.

Inboedel

Alles wat niet ‘spijker-en nagelvast’ zit aan tuinhuis of schuurtje hoort bij de inboedel o.a. meubilair, gereedschap, geiser, kachel, gereedschap. De inboedel wordt niet meegenomen in de prijs van een waardebepaling.
De vertrekkende tuinder is vrij om de inboedel al dan niet aan te bieden, de nieuwe tuinder is vrij om dit al dan niet te accepteren. Al dan niet overnemen van de inboedel heeft geen consequenties voor de toewijzing van de tuin.

Onderhandse verkoop tussen tuinders is niet toegestaan

Alle tuinoverdrachten open via het bestuur van het tuinpark. Onderhandse (vrije) verkoop tussen vertrekkende en komende tuinders is niet toegestaan. Wordt dit je wel zo aangeboden? Vraag dan eerst informatie bij het bestuur van het tuinpark hierover op.