Opzeggen lidmaatschap

De opzegging van je lidmaatschap gebeurt schriftelijk en wordt gericht aan het bestuur van de afdeling. Bij de meeste tuinparken onderteken je vervolgens een ‘opzeggingsformulier’.

De opzegging is onherroepelijk maar je blijft wel lid tot het moment waarop de tuin is toegewezen en overgedragen aan een nieuwe tuinder (uitzonderingen daargelaten). Tot het moment van overdracht betaal je dus ook nog contributie, moet je zorgen dat je tuin goed onderhouden is en blijf je ook alle werkzaamheden voor het tuinpark doen.

Toewijzing en overdracht loopt áltijd via het afdelingsbestuur. Onderhandse verkoop tussen tuinders zonder tussenkomst van het afdelingsbestuur is niet toegestaan.

Waardebepaling van je tuin en tuinhuis

Nadat je opgezegd hebt wordt de waarde van je tuin en van je tuinhuis bepaald. Deze waardebepaling gebeurt onafhankelijk van het afdelingsbestuur en gebeurt aan de hand van, door de bondsvergadering, vastgestelde systematiek en bedragen. De waarde ligt daardoor lager dan de herbouwwaarde van een tuinhuis maar zeker lager dan de marktprijzen die op de huidige overspannen markt zouden moeten worden betaald. Zo blijft een tuin bereikbaar, ook voor de mensen met een kleine portemonnee.

Je ontvangt het rapport van de waardebepaling waarop je kunt nalezen hoe de prijs tot stand is gekomen. Je tekent vervolgens het rapport voor ‘akkoord’ of voor ‘niet akkoord’.

Wanneer je niet akkoord gaat met de waardebepaling, moet je binnen 14 dagen na ontvangst van het rapport in beroep gaan bij de bondsbouwcommissie en/of de bondstuincommissie. De kosten van elk beroep bedragen € 50.

Wanneer je beroep instelt, bepalen de bondscommissies de waarde van tuin en/of tuinhuis opnieuw. Deze nieuwe waarde is bindend en tegen deze prijs zal de tuin aan een nieuwe tuinder worden toegewezen, ook wanneer de prijs lager ligt dan de eerste waardebepaling.

Wanneer je het rapport niet binnen 14 dagen na ontvangst voor akkoord hebt getekend én je hebt ook geen beroep ingesteld, wordt aangenomen dat je instemt met het rapport en de daarin genoemde prijs.

Als vertrekkende tuinder kun je bij de waardebepalingen van tuin en tuinhuis aanwezig zijn. Wil je dat? Geef dit dan aan bij opzegging.

Let er verder op dat je het recht op een nieuwe waardebepaling kunt verspelen wanneer de deur van je tuinhuis dicht blijft en de commissie daardoor geen volledige waardebepaling kan maken. De prijs zal dan meestal lager zijn omdat bepaalde zaken niet gewaardeerd kunnen worden.

Mededeling doen van gebreken

Als verkopende tuinder heb je een mededelingsverplichting aan de commissies waardebepaling en belangstellende aspiranten. Allereerst dien je altijd de aanwezigheid van asbest te melden. Daarnaast zijn de gewone regels voor gebreken van toepassing. Dat wil zeggen dat je gebreken die niet duidelijk zichtbaar zijn moet melden. Je mag gebreken niet verbergen (b.v. verven van rotte planken, wegsnijden van woekerende bamboe of een kastje voor een natte plek zetten). Meld je de gebreken niet dan is het mogelijk dat je later voor eventuele schade aansprakelijk gehouden wordt. Deze aansprakelijkheid geldt zowel voor gebreken waarvan je op de hoogte was als gebreken waarvan je op de hoogte had moeten zijn. 

Overdracht aan een nieuwe tuinder

De tuin wordt toegewezen aan een nieuwe tuinder voor het bedrag van de laatste waardebepaling. De nieuwe tuinder maakt dit bedrag eerst over aan de bond van volkstuinders. Je ontvangt vervolgens als vertrekkende tuinder dit bedrag na verrekening van openstaande nog te betalen of ontvangen posten.

De overname van inboedel en gereedschap is iets tussen vertrekkende en nieuwe tuinder. Je kunt daar met een nieuwe tuinder afspraken over maken, maar deze is in geen geval verplicht om inboedel, gereedschap e.d. over te nemen.