Wat kost een tuin ongeveer per jaar?

Wanneer je eenmaal een tuin hebt, hou dan rekening met de jaarlijkse tuinlasten; dit bedrag is mede afhankelijk van de grootte van je tuinperceel en het soort tuin dat je hebt.  Voor het huren van een tuin op een park waar overnacht mag worden (huisjes van maximaal 28 m2, oppervlakte tuinen gemiddeld 300 m2) ben je jaarlijks ongeveer € 850 kwijt. Voor een park met dagverblijven (huisjes van maximaal 12-16 m2, tuinen 200 - 250 m2) is dit ongeveer € 600. Voor een nutstuin (geen huisjes, tuinen variërend van 75 - 150 m2) moet je rekenen op ongeveer € 200. De parken waarbij de tuinhuisjes zijn aangesloten op elektriciteit brengen dit daarbij nog in rekening.

In het jaarlijkse bedrag zit de contributie aan de bond van volkstuinders, de grondhuur voor je eigen tuin en voor gemeenschappelijke grond, watergeld, afvalverwerking, gemeentelijke belastingen, vaak (maar niet altijd) de verzekeringspremie van het tuinhuis, schuurtje e.d., elektra voor clubgebouw, onderhoudskosten van gebouwen en gemeenschappelijk groen en vaak een bijdrage voor verenigingsactiviteiten. Voor de tuinparken met elektra op de eigen tuinen komt hier nog een bedrag bij.

Hou er verder rekening mee dat in de jaren 2022-2026 de grondhuur voor de eigen tuinen bij de Amsterdamse tuinparken stapsgewijs met gemiddeld tot € 150 wordt verhoogd; ook dit is afhankelijk van de grootte van het perceel van je tuin.