Overzicht tuinparken

Op deze kaart zie je het Bondskantoor en de 29 volkstuinparken die bij de BvV zijn aangesloten.

Alle locaties
    [BK] = Bondskantoor
    [NT] = 3 Nutstuinparken - veelal kleine moestuinen met of zonder een klein schuurtje/kas. Hier mag niet overnacht worden.
    [DT] = 3 Dagrecreatieve tuinparken - sier- en/of moestuinen vaak met een bescheiden huisje/schuurtje/kas. Hier mag niet overnacht worden.
    [VT] = 23 Verblijfstuinparken – met vaak grotere huisjes en met de mogelijkheid om in het seizoen te overnachten (van 1 april tot 1 oktober of 1 november).