Wat doet een tuinder?

Er zijn drie soorten volkstuinparken:
–Verblijfstuinparken waarop ook een huisje staat waarin je mag overnachten in de periode van 1 april tot 1 oktober/1 november.
– Dagrecreatieterreinen met huisjes waarin je niet mag overnachten.
– Nutstuinparken zijn bedoeld voor het verbouwen van groente, fruit en bloemen met soms een schuurtje of een kas. Hier mag ook niet overnacht worden.

Alle volkstuinparken zijn bedoeld voor mensen die actief willen tuinieren én natuurlijk willen tuinieren én die bij willen dragen aan andere werkzaamheden om hun tuinpark te onderhouden. Denk aan werkzaamheden in het openbare groen, bestuurstaken, het organiseren van activiteiten etc.