Disclaimer

De teksten op deze website zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld maar het is mogelijk dat deze niet (meer) juist, volledig of actueel zijn. Er kunnen dan ook geen rechten aan worden ontleend.

Wanneer je van mening bent dat de foto’s op deze website zonder de vereiste toestemming van de rechthebbende auteur of geportretteerde zijn gebruikt, verzoeken we je om contact op te nemen met het kantoor van de bond van volkstuinders.