Contact

Het kantoor van de Bond van Volkstuinders is op werkdagen telefonisch te bereiken van 9.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.00 uur. Telefoon algemeen: 020 – 613 2893. Vaak is het handiger om even te mailen naar info@bondvanvolkstuinders.nl

Bezoek-en postadres
Volendammerweg 301
1027 EA Amsterdam

KvK nummer: 40532576
Bankrekeningnummer: NL 64 RABO 0142 185868
BIC: RABO NL 2U

Wil je contact met een tuinpark dat is aangesloten bij de bond van volkstuinders? Check dan hun website via  Overzicht tuinparken