Contributie als aspirant-lid

De contributie van de bond van volkstuinders wordt jaarlijks geïnd zolang je aspirant-lid bent en bedraagt € 42,15 voor het jaar 2023. Je betaalt voor een volledig kalenderjaar ongeacht in welke maand je aspirant-lid wordt. 

Je ontvangt ieder jaar in januari een factuur per email; er worden geen facturen of herinneringen per post verstuurd. 

Zorg dat je de jaarlijks de contributie op tijd betaalt (d.w.z. voor 1 april) en check je spambox wanneer je de factuur half januari nog niet hebt ontvangen. Wanneer je niet tijdig betaalt, vervalt namelijk niet alleen het lidmaatschap van de bond maar daarmee ook je plaats op de wachtlijst bij de tuinparken. Het is raadzaam om een incassomachtiging af te geven; hierdoor kun je nooit vergeten om te betalen. Wanneer je een incassomachtiging afgeeft wordt het contributiebedrag bovendien met € 1,50 verminderd.