Een volkstuin....groen waar je wat mee mag doen!!!!

Hartelijk welkom op de website van de Bond van Volkstuinders

een vereniging van 29 volkstuinparken met 6000 tuinen in Amsterdam en omgeving. Behalve de adressen en bijzonderheden van alle parken, maakt u op deze website kennis met de historie en organisatie van de bond en de parken.
U leest hoe u zich kunt inschrijven, wat de kosten zijn en hoe het zit met de wachtlijsten.

Vanzelfsprekend kunt u ook informatie vinden wat de Bond van Volkstuinders doet.
Onze belangrijkste taak is het behartigen van de belangen van onze leden.
De Bond van Volkstuinders verzet zich tegen opheffing of verplaatsing van volkstuinparken en streeft ernaar deze bij nieuwe stedelijke ontwikkelingen te integreren in eventuele nieuwbouwplannen.
De Bond van Volkstuinders is zich er terdege van bewust dat hiervoor offers van de leden/tuinders mogen worden verlangd, zoals het ontsluiten van de tuinparken voor derden.
 

Symposium i.v.m. 100 jarig jubileum Bond van Volkstuinders

In verband met het 100 jarig jubileum van de Bond van Volkstuinders is er a.s. donderdag 16 november een symposium georganiseerd waar een aantal bestuursleden van de tuinparken (afdelingen) bij aanwezig zijn en andere genodigden waaronder vertegenwoordigers van de gemeente Amsterdam, Waternet, een Stadsecoloog, een Landschapsarchitect, AVVN etc.  Er zal gesproken worden over ‘De betekenis van de Volkstuinen in een steeds meer verdichtende stad’. 
 

Verhalenwedstrijd uitslag etc.

Op zondag 3 september was de uitreiking en bekendmaking winnaar van de verhalenwedstrijd, de winnaar van de mooiste dahliaverkiezing en het mooiste tuinpark. Een verslag van deze middag is terug te vinden bij het jubileum/jubileumjaar 2017

Artikel Ons Amsterdam

In de editie juli/augustus staat een artikel "Groene oases" Honderd jaar volkstuinders in Amsterdam. Voor iedereen die niet de gelegenheid heeft om het te lezen, kunt u het hier teruglezen.

Interview "Nieuws & Co" op NPO1 maandag 19 juni

Op maandagmiddag was er ook een interview met o.a. Ralf Grevelink (voorzitter Bond van Volkstuinders) op tuinpark Tuinwijck.De uitzending is hier terug te luisteren.

Uitzending AT5 maandag 19 juni

AT5 heeft 19 juni aan de tentoonstelling "Volkstuinen in de schatkamer" een uitzending gewijd, die u hier kunt nakijken.

Uitzending AT5 'Straten van Amsterdam' op tuinpark de Molen

AT5 heeft een bezoek gebracht bij tuinpark de Molen. Zie de link voor een leuk kijkje op tuinpark de Molen; http://www.at5.nl/gemist/tv/272/25795/-


Wat is een volkstuin?

Een volkstuin is een stukje grond waarop men siergewassen en/of groente mag telen en waarop men veelal ook nog een huisje mag plaatsen, waarin men dan kan overnachten in de periode van april tot oktober.
Het belangrijkste aspect van een volkstuin is echter "het tuinieren".
Tuinieren op een volkstuinpark is een actieve recreatie waarbij de werkzaamheden zich niet alleen beperken tot de eigen tuin, maar uitstrekken tot het terrein van het gehele tuinpark.

Gelukkig blijft er ook dan nog voldoende tijd over om te genieten van een welverdiende rust.
Veel plezier op onze website

deel dit via: