Handleidingen Mijn Tuin

Alle leden van de Bond van Volkstuinders zijn aangesloten op Mijn Tuin.

Mijn Tuin is het ledenportaal waar je veel zaken die van belang zijn als lid van onze vereniging terug kunt vinden: facturen, schadeformulier, incassomachtiging, opzeggen, winterbewoning, declaraties indienen etc.

Langzamerhand kun je daar ook steeds meer dingen gemakkelijker zelf regelen. We hebben een handleiding gemaakt waarin we uiteggen hoe je dat kunt doen:

Handleiding Mijn Tuin

Hieronder een aantal video's met uitleg over inloggen en in/uitschrijven voor werkbeurten.