Bondsbouwcommissie (BBC)


De Bondsbouwcommissie heeft tot taak:

  1. het adviseren van het bondsbestuur inzake door de bouwcommissies van de afdelingen te hanteren bouwvoorschriften;
  2. het adviseren van afdelingsbesturen en van bouwcommissies van de afdelingen in bouwtechnische aangelegenheden;
  3. het adviseren van het bondsbestuur bij het vaststellen van richtlijnen voor waardebepaling van bouwsels voor overdracht;
  4. het beoordelen van bouwtekeningen van bouwsels van de leden.

De commissie treedt voorts als beroepscommissie op wanneer een lid niet akkoord gaat met de waardebepaling van zijn bouwsels door de bouwcommissie van de afdeling. De uitspraak van de Bondsbouwcommissie is voor alle partijen bindend. Een commissielid kan niet betrokken zijn bij de behandeling van een aangelegenheid van zijn eigen afdeling.

De BBC bestaat momenteel uit:
Pauline Dorhout
Jos van 't Walderveen
Ben Beyaard
Bernard Kruitwagen
Henk Broekhuysen