Buitenzorg


Zamenhofstraat 41
1022 AC  Amsterdam
telefonisch niet bereikbaar
website: www.tuinparkbuitenzorg.nl

bijzonderheden

  • 99 tuinen
  • opgericht in 1917
  • gemiddelde perceelgrootte: 200 m².
  • geen mogelijkheid tot overnachting
  • toegestane bebouwing: tuinhuis (max 28 m²), schuur en kweekkas
  • jaarlijkse tuinlasten bedragen ongeveer € 560,-


Wilt u een tuin op Buitenzorg?
U moet zich dan eerst laten inschrijven als aspirant bij de Bond van Volkstuinders.
Zie deze link.U ontvangt dan een bewijs van inschrijving met uw lidmaatschapsnummer (wordt apart toegestuurd per mail) en daarmee kunt u zich (met een geldig legitimatiebewijs) melden voor de wachtlijst.

Waar en wanneer aanmelden voor de wachtlijst?
Zie hiervoor Tuinpark Buitenzorg informatie inschrijven