Buitenzorg


Zamenhofstraat 41
1022 AC  Amsterdam
telefonisch niet bereikbaar
website: www.tuinparkbuitenzorg.nl

bijzonderheden

  • 99 tuinen
  • opgericht in 1917
  • gemiddelde perceelgrootte: 200 m².
  • geen mogelijkheid tot overnachting
  • toegestane bebouwing: tuinhuis (max 28 m²), schuur en kweekkas
  • jaarlijkse tuinlasten bedragen ongeveer € 560,-


Wilt u een tuin op Buitenzorg?
U moet zich dan eerst laten inschrijven als aspirant bij de Bond van Volkstuinders.
Zie deze link.
U ontvangt dan een bewijs van inschrijving met uw lidmaatschapsnummer (wordt apart toegestuurd per mail) en daarmee kunt u zich (met een geldig legitimatiebewijs) melden voor de wachtlijst.

Waar en wanneer aanmelden voor de wachtlijst?
Zie hiervoor Tuinpark Buitenzorg informatie inschrijven