Ik ben tuinder

Ik wil graag een tuin

Ik ben bezoeker

Wat doet de Bond van Volkstuinders?

Onze belangrijkste taak is het behartigen van de belangen van onze leden.
De Bond van Volkstuinders verzet zich tegen opheffing of verplaatsing van volkstuinparken en streeft ernaar deze bij nieuwe stedelijke ontwikkelingen te integreren in eventuele nieuwbouwplannen.
De Bond van Volkstuinders is zich er terdege van bewust dat hiervoor offers van de leden/tuinders mogen worden verlangd, zoals het ontsluiten van de tuinparken voor derden.

 

bondvanvolkstuinders-home1

De Bond van Volkstuinders is een vereniging van 6000 leden verdeeld over 29 volkstuinparken in Amsterdam en omgeving. Ook zijn er 6000 aspirantleden die wachten op een plekje op een van de tuinparken.

Behalve de adressen en bijzonderheden van alle parken, maak je op deze website kennis met de historie en organisatie van de bond en de parken. Je leest hoe je je kunt inschrijven, wat de kosten zijn en hoe het zit met de wachtlijsten.

bondvanvolkstuinders-home2

Een volkstuin is een stukje grond waarop men siergewassen en/of groente mag telen en waarop men veelal ook nog een huisje mag plaatsen, waarin men dan kan overnachten in de periode van april tot oktober.

Tuinieren op een volkstuinpark is een actieve recreatie waarbij de werkzaamheden zich niet alleen beperken tot de eigen tuin, maar uitstrekken tot het gehele tuinpark. Gelukkig blijft er voldoende tijd over om te genieten van een welverdiende rust.

Alle locaties
    [BK] = Bondskantoor
    [NT] = 3 Nutstuinparken - veelal kleine moestuinen met of zonder een klein schuurtje/kas. Hier mag niet overnacht worden.
    [DT] = 3 Dagrecreatieve tuinparken - sier- en/of moestuinen vaak met een bescheiden huisje/schuurtje/kas. Hier mag niet overnacht worden.
    [VT] = 23 Verblijfstuinparken – met vaak grotere huisjes en met de mogelijkheid om in het seizoen te overnachten (van 1 april tot 1 oktober of 1 november).