Hoe kom je aan een volkstuin?

Inschrijven bij de Bond van Volkstuinders

Bij de Bond van Volkstuinders zijn 29 tuinparken in Amsterdam, Almere, Ouder-Amstel en Landsmeer aangesloten.  Voordat je je kunt aanmelden bij een volkstuinpark en een tuin kunt krijgen, moet je je inschrijven als aspirant van de Bond van Volkstuinders. Dit kan vanaf de leeftijd van 18 jaar.

Inschrijven is weer mogelijk vanaf 1 januari 2022, met een formulier op deze pagina van onze website. 


Na inschrijving bij de Bond van Volkstuinders ontvang je ieder jaar in januari een factuur voor de jaarlijkse contributie.

Let op! Iedereen die zich na 12 juni 2021 heeft ingeschreven bij de Bond van Volkstuinders dient bij toewijzing van een tuin te wonen in de gemeente Amsterdam, Landsmeer, Almere of Ouder-Amstel.

Aanmelden bij een of meerdere aangesloten volkstuinparken

Met het bewijs van inschrijving van de Bond van Volkstuinders, kun je je vervolgens aanmelden bij een of meerdere bij de Bond aangesloten tuinparken. Hiervoor kunnen administratiekosten worden gevraagd; deze kosten zijn eenmalig. Je moet je bij elk tuinpark afzonderlijk aanmelden. Ieder tuinpark heeft daarbij zijn eigen werkwijze welke je kunt terugvinden op hun website.

Hou er rekening mee dat de meeste van deze volkstuinparken een wachtlijst hebben; de lengte van deze wachtlijst wisselt echter per tuinpark.

 

Toewijzing van tuinen op de volkstuinparken

Wanneer je je hebt aangemeld bij een tuinpark, kun je reageren op de tuinen die vrijkomen op dat park. Ieder tuinpark heeft ook hier zijn eigen werkwijze voor de publicatie daarvan; ook dit kun je terugvinden op hun website. Meestal staat dit aangemeld op een publicatiebord op het tuinpark zelf en sommige tuinparken vermelden vrijkomende tuinen op hun website.

Zoals hierboven staat, geldt voor iedereen die zich na 12 juni 2021 heeft ingeschreven bij de Bond van Volkstuinders dat zij bij toewijzing van een tuin dienen te wonen in de gemeente Amsterdam, Landsmeer, Almere of Ouder-Amstel. Hiervan moet een recent uittreksel (d.w.z. minder dan een maand oud) uit de gemeentelijke basisadministratie overlegd te worden.

De tuinbeplanting, het huisje en eventueel schuur en kas die op de tuin staan neem je via het bestuur over van de vertrekkende tuinder. Daarnaast betaal je jaarlijks contributie voor o.a. de grondhuur van je tuin, water en elektra, onderhoudsbijdragen voor paden en andere algemene delen en voor verenigingsactiviteiten.
De toewijzing geschiedt in principe volgens rangnummer. Dit houdt in dat degene die het langst staat ingeschreven, de eerste rechten heeft als er een tuin wordt aangeboden. Nadere informatie hieromtrent kun je krijgen bij de besturen van het (de) desbetreffende tuinpark(en).

Op veel tuinparken is het, in het zomerseizoen, toegestaan om te blijven slapen; er zijn echter ook volkstuinparken waar alleen dagverblijf is toegestaan en tuinparken waar geen huisjes mogen worden geplaatst. Bij de meeste tuinparken is geen elektra aanwezig op de tuinen zelf.

De prijs voor het huisje en tuinbeplanting wordt vastgesteld door de taxatiecommissie van het tuinpark. Hiervan wordt een taxatierapport opgesteld dat je van tevoren kunt inzien. De prijzen kunnen erg verschillen en lopen tot € 15.000,-- voor een goed onderhouden tuin en tuinhuisje. De inboedel is niet meegenomen in de taxatieprijs. De vertrekkende tuinder is vrij om de inboedel al dan niet aan te bieden; de nieuwe tuinder is vrij om dit al dan niet te accepteren.

Let op! Alle tuinoverdrachten en verkoop van tuinhuisjes moeten via het bestuur plaatsvinden. Onderhandse (vrije) verkoop tussen vertrekkende en komende tuinders is niet toegestaan.

 

Contributie

Als je je inschrijft als aspirant betaal je daarvoor vanaf 1 januari 2021 € 42,15 (contributie en administratiekosten). Je betaalt voor een volledig kalenderjaar ongeacht in welke maand je aspirant-lid wordt. Een kalenderjaar loopt van januari t/m december.

Daarna betaal je jaarlijks dit bedrag zolang je nog geen volkstuin hebt. Je ontvangt daarvoor in januari een factuur per email. Wanneer je een incassomachtiging afgeeft wordt dit bedrag met 1,50 € verminderd.

Zorg dat je de jaarlijks de contributie op tijd betaald (d.w.z. voor 1 april). Wanneer je niet tijdig betaald vervalt namelijk het lidmaatschap van de Bond en daarmee ook de aanmeldingen bij de tuinparken. Het is raadzaam om een incassomachtiging af te geven; hierdoor kun je nooit vergeten om te betalen.

Als je eenmaal een tuin hebt moet je er rekening houden dat de contributie en overige tuinlasten samen ongeveer € 175,-- tot +/- € 800,-- per jaar bedragen, afhankelijk van het soort tuinpark. Voor de tuinparken met elektra komt hier nog een bedrag bij.

Als aspirant ontvang je ons tijdschrift De Vroegop en het tijdschrift van de landelijke volkstuinorganisatie, het AVVN, De Tuinliefhebber.