Nieuws

Bondsvergadering 11 december 2021

Op 11 december 2021 wordt de volgende Bondsvergadering gehouden. Iedere Algemene Ledenvergadering van de 29 afdelingen (tuinparken) van de Bond van Volkstuinders kan maximaal drie leden afvaardigen om mee te discussiëren en te stemmen tijdens deze vergadering. Minstens een van de drie afgevaardigden is een lid-tuinder en geen afdelingsbestuurder.

Hieronder de onderwerpen die op de agenda staan voor de Bondsvergadering. Het verslag van de vorige Bondsvergadering

lees meer

CONCEPT-ONDERHANDELINGSRESULTAAT MET DE GEMEENTE

Alle leden kregen 14 mei 2021 een mail over het concept-onderhandelingsresultaat met de gemeente.
Voor wie zich hier verder in wil verdiepen op deze pagina de meest relevantie stukken:

lees meer

Een (nog) beter alternatief

De Bond van Volkstuinders heeft, samen met het merendeel van de zelfstandige volkstuinverenigingen, de nota ‘Een beter alternatief’ aan de gemeente Amsterdam gepresenteerd. Dit is een alternatief voor de gemeentelijke Uitvoeringsstrategie Volkstuinenbeleid
Ons alternatief gaat uit van hetzelfde doel als dat van de gemeente: een grotere toegankelijkheid, meer variatie in tuinen en

lees meer

Onze volkstuinen in het nieuws

In februari 2021 verscheen er een lang en interessant artikel in de Volkskrant, geschreven door Caspar Janssen en met foto’s van Lauren Hillebrandt. Je kunt dat artikel hier lezen.