Nieuws

Gezocht: aspirant (plv.) penningmeester en aspirant bestuursleden

Het bestuur van de Bond bestaat op dit moment uit zeven leden. Het bestuur heeft een interim-karakter. In het komend najaar komt het met voorstellen voor een verdere invulling van het werk van het bestuur in de toekomst.

lees meer

Stukken bondsvergadering 12 juni 2021

lees meer

CONCEPT-ONDERHANDELINGSRESULTAAT MET DE GEMEENTE

Alle leden kregen 14 mei een mail over het concept-onderhandelingsresultaat met de gemeente.
Voor wie zich hier verder in wil verdiepen op deze pagina de meest relevantie stukken:

lees meer

Vacature hoofd bondsbureau

Als bondsbestuur willen we de komende tijd bouwen aan het ontwikkelen en borgen van een lange termijn visie voor en met de volkstuinparken en we willen onze interne organisatie verder professionaliseren. Sinds mei 2021 is de functie van Hoofd Bondsbureau ingevuld door Els de Wit

 

Een (nog) beter alternatief

De Bond van Volkstuinders heeft, samen met het merendeel van de zelfstandige volkstuinverenigingen, de nota ‘Een beter alternatief’ aan de gemeente Amsterdam gepresenteerd. Dit is een alternatief voor de gemeentelijke Uitvoeringsstrategie Volkstuinenbeleid
Ons alternatief gaat uit van hetzelfde doel als dat van de gemeente: een grotere toegankelijkheid, meer variatie in tuinen en

lees meer

Onze volkstuinen in het nieuws

In februari verscheen er een lang en interessant artikel in de Volkskrant, geschreven door Caspar Janssen en met foto’s van Lauren Hillebrandt. Je kunt dat artikel hier lezen.

 

EU biodiversiteitsstrategie en herstel van natuur - teken voor  5 april !

Op Europees niveau gaat gesproken worden over herstel van biodiversiteit en over hoe dat verankerd kan worden in nieuwe natuurwetgeving. Je denkt misschien meteen aan landschappelijk gebied, maar in het verstedelijkt gebied dat Nederland is, kunnen we ook meehelpen om meer natuur te krijgen. In de randstad zijn de volkstuinparken een bron van biodiversiteitsontwikkeling, een plek waar kennis en kunde over 'natuur' verzameld is.

lees meer