CONCEPT-ONDERHANDELINGSRESULTAAT MET DE GEMEENTE

Alle leden kregen 14 mei 2021 een mail over het concept-onderhandelingsresultaat met de gemeente.
Voor wie zich hier verder in wil verdiepen op deze pagina de meest relevantie stukken:

De onderhandelingen in beeld
Een samenvatting van wat er de afgelopen maanden gebeurd en bereikt is.

Concept-onderhandelingsresultaat
Voor wie het complete document wil lezen

Een beter alternatief
Dit is het voorstel dat de tuinparken begin 2021 geschreven hebben als reactie op de plannen van de gemeente. Het is samen met de onafhankelijke parken opgesteld.

Huurverhoging
Zoals je hebt kunnen lezen is er sprake van een huurverhoging in 5 jaar. De gemeente wil één m2-prijs voor elk soort volkstuinpark (verblijftuinen, dagrecreatie-terreinen en nutstuinen). De huur verschilt nu per volkstuinpark. Dat betekent dat de huurverhoging per tuinpark verschillend zal zijn. Om een idee te geven hebben we een aantal voorbeelden op een rij gezet. Dat is op basis van grove informatie die we nu hebben, het is nog niet gezegd dat het tot op de euro nauwkeurig is.

Gesprekken over het concept-onderhandelingsresultaat 
Op 12 juni neemt de bondsvergadering van de Bond van Volkstuinders een besluit over het concept-onderhandelingsresultaat. Voor die tijd gaan de afdelingsbesturen en het bondsbestuur met de leden is gesprek om de leden te informeren en om vragen te beantwoorden.

Uitvoeringsstrategie Volkstuinenbeleid (2021)
Amsterdam groeit en wordt steeds dichter bevolkt. Al die mensen hebben behoefte aan groene ruimte. Dat is de aanleiding voor de gemeente om het beleid w.b. de volkstuinen opnieuw te bepalen.

Nota Volkstuinen in Amsterdam (2005)
Dit is de nota van de gemeente uit 2005. De uitvoeringsstrategie Volkstuinenbeleid is daar het vervolg op.

Plan van Aanpak
Als het onderhandelingsresultaat definitief is gaan alle tuinparken een Plan van Aanpak maken, waarin zij beschrijven hoe zij de toegankelijkheid gaan vergroten, met welke organisaties men gaat samenwerken etc. De Tuinen van Westerpark (Nut&Genoegen en Sloterdijkermeer) zijn daar als pilot al eerder mee begonnen. Om een idee te geven van wat een Pan van Aanpak kan inhouden plaatsen we dat plan als voorbeeld.