Een (nog) beter alternatief

De Bond van Volkstuinders heeft, samen met het merendeel van de zelfstandige volkstuinverenigingen, de nota ‘Een beter alternatief’ aan de gemeente Amsterdam gepresenteerd. Dit is een alternatief voor de gemeentelijke Uitvoeringsstrategie Volkstuinenbeleid
Ons alternatief gaat uit van hetzelfde doel als dat van de gemeente: een grotere toegankelijkheid, meer variatie in tuinen en betere gebruiksmogelijkheden voor buurt en verwante organisaties. Het alternatief geeft echter andere middelen om dat doel te bereiken:
• het beheer wordt niet door de gemeente uitgevoerd, maar blijft bij de tuinparken zelf
• openingstijden worden zo ruim mogelijk, 
• de parken worden meer als wandel- en natuurgebieden ingericht, 
• tuinen krijgen meer gebruiksmogelijkheden, 
• fietsers zijn te gast,
• er wordt samengewerkt met verwante organisaties en buurtgroepen en omwonenden worden actief betrokken bij de ontwikkelingen.
Het beter alternatief komt aan de orde in de onderhandelingen van de bond en de onafhankelijke tuinparken met de gemeente Amsterdam.