Gezocht: aspirant (plv.) penningmeester en aspirant bestuursleden

Het bestuur van de Bond bestaat op dit moment uit zeven leden. Het bestuur heeft een interim-karakter. In het komend najaar komt het met voorstellen voor een verdere invulling van het werk van het bestuur in de toekomst.
Nu is al duidelijk dat er in 2022 vacatures gaan ontstaan. Daarom zijn wij nu op zoek naar een aantal aspirant bestuursleden:

  • (Plv.) penningmeester 
  • Algemene bestuursleden 

Kijk hier voor meer informatie

De definitieve benoeming geschiedt in de Bondsvergadering van december 2021. Tot die periode zullen de aspiranten zo veel mogelijk als volwaardig bestuurslid gaan functioneren. Inlichtingen inwinnen en reageren op de vacatures kan per mail bij Eric van der Putten, voorzitter [voorzitter@bondvanvolkstuinders.nl]