Nieuws

Uitvoeringsstrategie Volkstuinenbeleid

20-05-2020 Afgelopen week is samen met de concept Groenvisie ook het concept Uitvoeringsstrategie Volkstuinenbeleid van de gemeente Amsterdam gepubliceerd klik hier om het document te openen en in te zien.

lees meer

Nieuwe kern

29 januari 2020 werden de plannen voor de inrichting van het gebied De Nieuwe Kern bekend.

Het bondsbestuur is teleurgesteld dat tuinpark Nieuw Vredelust en een deel van tuinpark Ons Lustoord zullen moeten verdwijnen voor de bouw van woningen.

Voor de tuinders die daardoor hun tuinen zullen moeten verlaten is dit een enorm verlies.

lees meer

Van volkstuin tot tuinpark september 2018

 

 Copyright Pakhuis de Zwijger

Bron foto: Pakhuis De Zwijger

Dinsdagavond 4 september had Pakhuis de Zwijger een avond georganiseerd over de toekomst van volkstuinen en tuinparken. Dit onderwerp is mede gekozen omdat de Gemeente Amsterdam heeft aangegeven aan een nieuwe groenvisie te werken en de volkstuinparken daar een rol in spelen. De avond was druk bezocht.

lees meer

Bouwplannen Nieuwe Kern

De nieuwbouwplannen in de nieuwe kern ( zoals de grond tussen het Arenagebied, station Duivendrecht en de A2 wordt genoemd) heeft tot gevolg dat wellicht Tuinpark Nieuw Vredelust waarschijnlijk plaats moet maken voor het bouwproject. Over het verdwijnen van de volkstuinen Dijkzicht, Ons Lustoord en De Federatie is nog geen definitieve beslissing genomen. 

Op 3 juli 2018 werd er ook bij EenVandaag aandacht aan besteed. Zie hierbij de uitzending  vanaf minuut 20.

lees meer

Artikel Ons Amsterdam 2017

In de editie juli/augustus staat een artikel "Groene oases" Honderd jaar volkstuinders in Amsterdam. Voor iedereen die niet de gelegenheid heeft om het te lezen, kunt u het hier teruglezen.

lees meer

Uitzending AT5 'Straten van Amsterdam' op tuinpark de Molen

AT5 heeft een bezoek gebracht bij tuinpark de Molen.

lees meer

Inspreken raadscommissie Ruimtelijke Ontwikkeling inzake ontwikkelingen Duivendrechtse Polder (Nieuwe Kern)

Op 22 november heeft Ralf Grevelink, voorzitter Bond van Volkstuinders, gebruik gemaakt van de inspraakmogelijkheid inzake de ontwikkeling van de Nieuwe Kern. De ontwikkelingen in de Nieuwe Kern vormen een directe bedreiging voor een aantal van onze tuinparken. De ingesproken tekst treft u hier aan.

lees meer

Uitzending AT5 maandag 19 juni

AT5 heeft 19 juni aan de tentoonstelling "Volkstuinen in de schatkamer" een uitzending gewijd, die u hier kunt nakijken.

lees meer

Artikel Oost online mei 2017

Ook op Oost online een leuk artikel over 100 jaar tuinieren, geschreven door Anna ten Bruggencate.

lees meer

Artikel MUG magazine mei 2017

Leuk artikel over de de tuinparken met aandacht voor de oorlogstijd, een interview met Ralf Grevelink (penningmeester BVV) en Martie Kuiken (bestuurslid tuinpark de Oase).

lees meer

Artikel Telegraaf mei 2017

Vandaag staat er een artikel in de Telegraaf over o.a. tuinparken Amstelglorie en Ons Buiten. Ook het interview met Okke Peijters (voorzitter BVV) staat erin verwerkt.

lees meer

Interview RTV Noord Holland

RTV Noord Holland heeft een bezoek gebracht aan tuinpark Nieuwe Levenskracht en een paar interviews afgenomen.

lees meer

De Volkstuinparken in de Openbare Ruimte: een Doorbraak!

Sinds afgelopen 29 maart staan de (volks)tuinparken op de agenda van de Amsterdamse gemeenteraad. Op die dag spraken Barend Coppens (Dijkzicht) en Leo Douw (Nieuw Vredelust) in bij de Raadscommissie Ruimtelijke Ordening. Hun belangrijkste verzoek was om in een eerder stadium dan gebruikelijk betrokken te worden bij de planvorming inzake De Nieuwe Kern, een woningbouwproject van de gemeente Ouder-Amstel.

lees meer

Afspraak met belastingdienst 30 juni 2016

Naar aanleiding van een afspraak met de belastingdienst op 30 juni jl. is er wat meer duidelijkheid.

lees meer

Artikel in NRC handelsblad over de volkstuin

http://www.nrc.nl/handelsblad/2016/06/23/proseccotuinders-2884654.

lees meer

Petitie tekenen koers 2025

Petitie tekenen
Op woensdagmiddag 15 juni 2016 vond op het stadhuis van Amsterdam de raadscommissie Ruimtelijke Ordening plaats waarin gesproken is over Koers 2025. In Koers 2025 worden verschillende locaties aangewezen voor mogelijke woningbouw in Amsterdam.

De tuinparken “Ons Buiten” en “Amstelglorie” zijn twee van deze locaties.

lees meer