Bouwplannen Nieuwe Kern

De nieuwbouwplannen in de nieuwe kern ( zoals de grond tussen het Arenagebied, station Duivendrecht en de A2 wordt genoemd) heeft tot gevolg dat wellicht Tuinpark Nieuw Vredelust waarschijnlijk plaats moet maken voor het bouwproject. Over het verdwijnen van de volkstuinen Dijkzicht, Ons Lustoord en De Federatie is nog geen definitieve beslissing genomen. 

Op 3 juli werd er ook bij EenVandaag aandacht aan besteed. Zie hierbij de uitzending  vanaf minuut 20. Hierbij nog even de melding dat de huur van onze tuinparken niet is opgezegd en het is niet de bedoeling  (en zelfs niet toegestaan) om alle tuinparken in dat gebied vol te zetten met woningen. Voor tuinpark Nieuw Vredelust is het vooralsnog zeer onduidelijk of er woningen mogen worden gebouwd. Uiteraard wordt er vanuit de Bond van Volkstuinders, met ondersteuning van bestuurders tuinparken hard aan gewerkt om in goed overleg te blijven met de gemeente Amsterdam en gemeente Ouder Amstel.