Petitie tekenen koers 2025

Petitie tekenen
Op woensdagmiddag 15 juni 2016 vond op het stadhuis van Amsterdam de raadscommissie Ruimtelijke Ordening plaats waarin gesproken is over Koers 2025. In Koers 2025 worden verschillende locaties aangewezen voor mogelijke woningbouw in Amsterdam.

De tuinparken “Ons Buiten” en “Amstelglorie” zijn twee van deze locaties. Naast vertegenwoordigers en bezorgde tuinders van deze parken heeft Okke Peijters namens de Bond van Volkstuinders ingesproken en een hartstochtelijke pleidooi gehouden om af te zien van woningbouw op de volkstuinparken van Amsterdam.

Dit pleidooi is hieronder te lezen;
Betoog Okke Peijters namens de Bond van Volkstuinders ivm raadscommissie RO 15 juni 2016 Koers 2025        Pdf

Op deze middag werd ook door tuinpark Amstelglorie bekendgemaakt dat er een petitie is gestart waarin aan de gemeenteraad van Amsterdam verzocht wordt Amstelglorie te behouden.

Inmiddels hebben meer dan 6.000 personen deze petitie ondertekend.

De Bond van Volkstuinders ondersteunt deze petitie uiteraard van harte en verzoekt al zijn leden en sympathisanten deze petitie mee te ondertekenen.

De petitie vindt u hier:

Help mee onze volkstuinparken te behouden!

Namens het Bondsbestuur,

Okke Peijters
Voorzitter