Vacatures:

Bestuursleden en projectondersteuning gezocht!

De Bond van Volkstuinders is op zoek naar mensen die willen helpen de toekomst van onze volkstuinparken verder vorm te geven. Het gaat hier om onbezoldigde functies. Heb je belangstelling of ken je iemand die belangstelling heeft, lees dan zeker even verder.

Tuinieren is de laatste jaren steeds populairder geworden. Mede door corona hebben heel veel mensen behoefte aan ruimte, natuur, wroeten in de aarde. Ook bij de Bond van Volkstuinders zien we die groeiende belangstelling: met 29 volkstuinparken in Amsterdam en directe omgeving onder onze  hoede, in totaal zesduizend tuinen, een veelvoud aan enthousiaste tuinders en een toenemende publieke belangstelling. In 2022 en de jaren daarna staan er veel zaken op onze agenda: een nieuw huurcontract met grondeigenaar gemeente Amsterdam, het planmatig aanpakken van het meerjarenonderhoud op de tuinparken, zorgen voor een nog betere toegankelijkheid van onze parken voor bezoekers, het vergroten van de publieke belangstelling voor alle activiteiten op de tuinparken, de oprichting van een gezamenlijk onderhoudsfonds en het verder aanjagen van het natuurlijk tuinieren in het privé en het algemene groen. 

Verder willen we onze doelstellingen en werkwijze opnieuw vaststellen, inclusief nieuwe statuten en reglementen, en werken aan een open en transparante bestuursstijl.

Bestuursleden gezocht
De bond heeft als vereniging een bestuur met zeven bestuursleden, ondersteund door een kantoor met betaalde medewerkers. Per december hebben we twee vacatures en zijn we dus op zoek naar aspirant-bestuursleden met een goede bestuurlijke antenne en met een algemeen profiel. In goed overleg worden de specifieke eigen taken over de bestuursleden verdeeld; daarnaast is het bestuur, in alle collegialiteit, verantwoordelijk voor het geheel. Bestuursleden worden voorgedragen door het bestuur en benoemd door de Algemene Ledenvergadering van de bond.

Projecten 
Maar ook mensen die minder tijd hebben of zich voor een kortere periode willen binden kunnen een waardevolle bijdrage leveren aan lopende projecten. Het betreft o.a. de volgende projecten:
Bijdragen aan de uitwerking van de contracten met de gemeente op het gebied van huur, onderhoud en gebruik van de tuincomplexen. Heb je ervaring met vastgoed en/of huurcontracten? Dan nodigen we je van harte uit om te reageren. Meedenken over hoe we onze statuten en reglementen goed, helder en beknopt kunnen opstellen. Samen met de afdelingsbesturen van de volkstuinparken werken aan plannen voor verbetering van toegankelijkheid in de breedst mogelijk zin van het woord, en zorgen voor onderlinge inspiratie en kennisdeling. Het verder verbeteren van de communicatie van de bond met tuinders, aspirant tuinders en bezoekers van de tuinparken (website, nieuwsbrieven, social media).

Ook niet leden van de Bond kunnen reageren.

Heb je belangstelling of wil je eerst nog wat meer weten? Neem dan contact op met 

Eric van der Putten / voorzitter@bondvanvolkstuinders.nl / 06 - 513 797 30 

of

Els de Wit - Hoofd Bondskantoor / 020 – 613 2893