Soorten volkstuinparken

De Bond beheert drie soorten volkstuinparken, t.w.:

  • Nutstuinparken (3) - veelal kleine moestuinen met of zonder een klein schuurtje/kas;
  • Dagrecreatieve tuinparken (3) - sier- en/of moestuinen met of zonder huisje/schuurtje/kas. Op deze tuinen mag niet overnacht worden;
  • Verblijfsrecreatieve tuinparken (23) - als dagrecreatieve tuinen, maar met mogelijkheid tot overnachting van 1 april tot 1 oktober.


De terreinen, waarop de volkstuinparken zijn gevestigd, worden door de Bond rechtstreeks gehuurd van de lokale overheid en verhuurd aan de leden via de besturen van de volkstuinparken.
De Bond, een vereniging, is overkoepelend rechtspersoon; de volkstuinparken zijn de afdelingen en bezitten geen rechtsbevoegdheid.

NUTSTUINPARKEN
De Molenaar -  Landsmeer
De Vijf Slagen - Amsterdam Zuid-Oost 
De Oase - Amsterdam West

 

DAGRECREATIEVE TUINPARKEN
Buitenzorg - Amsterdam Noord
Klein Dantzig - Amsterdam Oost
Zonnehoek - Amsterdam-West

 

VERBLIJFSRECREATIEVE TUINPARKEN

Amsterdam West:
Ons Buiten
Lissabon
Eigen Hof
De Groote Braak
De Bretten
Nut en Genoegen
Sloterdijkermeer

In de Eendrachtpolder, tussen Geuzenveld en de Oude Osdorperweg:
Osdorp
T.I.G.E.N.O.
De Eendracht

Amsterdam Oost:
Nieuwe Levenskracht
Amstelglorie

Amsterdam Noord:
Kweeklust
Tuinwijck
Rust en Vreugd
Wijkergouw
Buikslotermeer
De Bongerd
De Molen

Ouder-Amstel (Duivendrecht):
Dijkzicht
Ons Lustoord
Nieuw Vredelust

Almere:
Water-Land

Voor al deze tuinparken geldt een gemiddelde perceelgrootte van 280 m².
Toegestane bebouwing: tuinhuis (max 28 m²), schuur (max 6 m²) en broeikas.
Schuur en broeikas samen maximaal 12 m².
De jaarlijkse tuinlasten bedragen ongeveer € 475,00.

N.B. Onder tuinlasten worden verstaan alle kosten, inclusief verzekering.
Deze kosten zijn onder meer, contributie, watergeld, onroerendezaak-belasting, verontreinigingsheffing en grondhuur.