Voor tuinders

Algemeen

Kan ik mijn jaarlasten (contributie) ook automatisch laten afschrijven?

Deze mogelijkheid is er en kan d.m.v. dit machtigingsformulier.  Na invulling en ondertekening van het formulier, deze per mail  naar debiteuren@bondvanvolkstuinders.nl versturen of per post naar het bondsbureau.

Ik wil mijn huisje verbouwen en/of een ander huisje laten plaatsen. Wat moet ik doen?

Check de Bouwreglementen wat de voorschriften zijn. Voor het bouwen van een tuinhuis, schuur of kweekkas, heeft u schriftelijke goedkeuring nodig van de Bondsbouw- en taxatiecommissie. De bouwtekening moet via het bestuur bij de Bond van Volkstuinders worden ingeleverd op door de Bond verstrekt papier op A3 formaat, onder bijvoeging van eeen volledig ingevuld keuringsformulier.De formulieren kun je opvragen bij de bouwcommissie van je tuinpark of bij het bestuur. Of het lege formulier is  HIER te downloaden en het keuringsformulier HIER
Deze tekening moet ondertekend zijn door ten minste 2 leden van het bestuur (de bouw- en taxatiecommissie) van het tuinpark. Na keuring van de tekening wordt het retour gezonden naar het secretariaat van het tuinpark. Zij verzorgen ervoor dat de tuinder en de bouw- en taxatiecommissie op de hoogte is van de goed- of afkeuring. Voor de keuring worden kosten in rekening gebracht ( € 3,00 per tekening). Deze worden via de jaarlasten berekend.

Ik heb de factuur voor mijn jaarlasten ontvangen maar de inhoud klopt niet. Waar kan ik met deze vraag terecht?

De factuur voor de jaarlasten wordt gemaakt op basis van de informatie dat het bondsbureau van de penningmeester tuinpark ontvangt. Heb je een inhoudelijke vraag dan kun je terecht bij de penningmeester van het tuinpark. Heb je een andere vraag over de jaarlasten factuur? Deze kun je stellen door een mail te sturen naar debiteuren@bondvanvolkstuinders.nl of telefonisch contact met het bondsbureau.

Ik wil graag dat mijn kinderen gebruik kunnen maken van een voorkeursrecht om in de toekomst mijn tuinhuis over te nemen. Hoe kan ik dit regelen?

Kinderen kunnen gebruik maken van hun voorkeursrecht door lid te worden van de Bond van Volkstuinders en in te schrijven op de wachtlijst van uw tuinpark, met aantekening dat ze in de toekomst uw tuinhuis over willen nemen. Na een jaar inschrijving als aspirant kan het tuinhuis overgenomen worden.

Ik ben getrouwd. Is mijn partner ook automatisch eigenaar van mijn tuinhuis?

Als je partner op het tuinregistratieformulier is bijgeschreven heeft hij/zij een voorkeursrecht en is het bij overlijden en scheiding verzekerd van dit voorkeursrecht. Voor begrip partner, zie de statuten en reglementen pagina 1

Ik wil graag een tuin op een ander tuinpark. Hoe regel ik dat?

Met je debiteurnummer (lidmaatschapsnummer) kun je je registreren op de wachtlijst van een ander tuinpark. Neem als bewijs bijvoorbeeld een kopie van de jaarlastenfactuur mee en een geldig legitimatiebewijs. Als je ten minste 2 jaar een tuin hebt, kun je wisselen van tuinpark.


Verzekeringen

Ik heb schade (inbraak, storm etc), wat kan ik doen?

Download dit formulier en lever het ingevuld + ondertekend (bij inbraak ook de aangifte bij de politie) in bij het bestuur van uw tuinpark, eventueel ondersteund met foto's. 

Ik wil graag een verzekering voor mijn tuinhuis via de Bond afsluiten. Waar kan ik terecht?

De voorkeur is om een email te sturen naar financien@bondvanvolkstuinders.nl  met uw verzoek.