Privacystatement i.v.m. Algemene verordening gegevensbescherming per 25 mei 2018

privacystatement kunt u hier vinden        Pdf

Beleidsplan BVV

Beleidsplan 2012-2017 Pdf

Presentatie uitwerkgroep "hoe nu verder"

Handouts uitwerkgroep Hoe nu verder Pdf

Begeleidend schrijven brainstormsessie uitwerkgroep Hoe nu verder Pdf

Uitwerking brainstormsessie Pdf