Privacystatement i.v.m. Algemene verordening gegevensbescherming per 25 mei 2018

2018-04-19 privacystatement        Pdf

Concept bouwvoorschriften april 2018

De concept bouwvoorschriften zullen in de Bondsvergadering op zaterdag 9 juni worden besproken. Hier is het concept te lezen. 

Beleidsplan BVV

Beleidsplan 2012-2017 Pdf

Presentatie uitwerkgroep "hoe nu verder"

Handouts uitwerkgroep Hoe nu verder Pdf

Begeleidend schrijven brainstormsessie uitwerkgroep Hoe nu verder Pdf

Uitwerking brainstormsessie Pdf