Ik ben tuinder

Ik wil graag een tuin

Ik ben bezoeker

Wat doet de Bond van Volkstuinders?

De Bond van Volkstuinders behartigt de belangen van onze individuele leden, ondersteunt de afdelingen op onze tuinparken en representeert onze volkstuinen en tuinders naar buiten toe. 

De Bond van Volkstuinders verzet zich tegen opheffing of verplaatsing van volkstuinparken en streeft ernaar de parken bij nieuwe stedelijke ontwikkelingen te integreren in bouwplannen. Als volkstuinders zijn we van mening dat er meer volkstuinen moeten komen voor bewoners met een krappe beurs en voor mensen die geen beschikking hebben over een stukje groen. Daar zijn we over in gesprek met de gemeente. 

De Bond van Volkstuinders zet zich ervoor in dat ook niet-tuinders gebruik kunnen maken van de faciliteiten en al het moois op de tuinparken. Lid-tuinders organiseren regelmatig activiteiten, die toegankelijk zijn voor buurtbewoners en andere belangstellenden. In ruil daarvoor vragen we soms de inzet als vrijwilliger of gewoon een blije bijdrage en een positief humeur bij de activiteiten. 

Kijk voor de activiteiten op de webpagina's of de prikborden van de tuinparken. Veel groene activiteiten kun je ook terugvinden op de agenda van het Stedelijk Groenpunt: https://buurtgroen020.nl/activiteiten  of check Wat is er te doen op de volkstuinen?

 

bondvanvolkstuinders-home1

De Bond van Volkstuinders is een vereniging van 6000 leden verdeeld over 29 volkstuinparken in Amsterdam en omgeving. Ook zijn er 7000 aspirantleden die wachten op een plekje op een van de tuinparken.

Behalve de adressen en bijzonderheden van alle parken, maak je op deze website kennis met de historie en organisatie van de bond en de parken. Je leest hoe je je kunt inschrijven, wat de kosten zijn en hoe het zit met de wachtlijsten.

bondvanvolkstuinders-home2

Een volkstuin is een stukje grond waarop men siergewassen en/of groente mag telen en waarop men veelal ook nog een huisje mag plaatsen, waarin men dan kan overnachten in de periode van april tot oktober.

Tuinieren op een volkstuinpark is een actieve recreatie waarbij de werkzaamheden zich niet alleen beperken tot de eigen tuin, maar uitstrekken tot het gehele tuinpark. Gelukkig blijft er voldoende tijd over om te genieten van een welverdiende rust.

Alle locaties
    [BK] = Bondskantoor
    [NT] = 3 Nutstuinparken - veelal kleine moestuinen met of zonder een klein schuurtje/kas. Hier mag niet overnacht worden.
    [DT] = 3 Dagrecreatieve tuinparken - sier- en/of moestuinen vaak met een bescheiden huisje/schuurtje/kas. Hier mag niet overnacht worden.
    [VT] = 23 Verblijfstuinparken – met vaak grotere huisjes en met de mogelijkheid om in het seizoen te overnachten (van 1 april tot 1 oktober of 1 november).