Bondsbouw- en Taxatiecommissie (BBC)


Deze commissie verstrekt adviezen aan de Bond op het gebied van bouwzaken in de ruimste zin van het woord.
Zij keurt de bouwtekeningen van alle opstallen van leden en afdelingen en verricht hertaxaties van objecten waarvan het lid vindt dat de bouwcommissie van de afdeling ze niet goed(lees: te laag) heeft beoordeeld.

De BBC bestaat momenteel uit:
Paulien Dorhout
Jos van 't Walderveen