Bondstuincommissie


Naast de tuincommissies per volkstuinpark is er een overkoepelende Bondstuincommissie, die bestaat uit deskundigen op het gebied van flora en fauna. De Bondstuincommissie adviseert het bondsbestuur, de afdelingsbesturen en de tuincommissies op de tuinparken bij beleid (o.a. vaststellen van richtlijnen voor waardebepaling van beplanting bij tuinoverdracht) en uitvoering (o.a. aanleg, kweek en onderhoud van gewassen). De Bondstuincommissie is betrokken bij het verkrijgen of verlengen van het Keurmerk Natuurlijk Tuinieren en stimuleert milieubewust en ecologisch tuinieren. De commissie kan adviseren en een rol spelen bij het organiseren en begeleiden van tuincursussen. De Bondstuincommissie is in te zetten voor tuinparkkeuringen, algemene schouw en individuele tuinkeuringen, jureren van tentoonstellingen, bloemschik- en gewassen-wedstrijden, groente-, fruit- en sierteeltkunst en bloemencorso´s en andere tuinfestiviteiten.De Bondstuincommissie treedt op als beroepscommissie wanneer een lid niet akkoord gaat met de waardering van de tuin door de tuincommissie van de afdeling. De leden van de Bondstuincommissie worden door het bondsbestuur benoemd voor de duur van drie jaren. Op de herbenoeming is het bepaalde in artikel 3 lid 6 van de Statuten van toepassing. De commissie mag voor de helft of minder bestaan uit personen, die geen lid zijn van de Bond van Volkstuinders.

De commissie bestaat uit ten minste drie personen, en dit zijn:
Bert Kuit
Marjon Dekker
Jet Tellegen