Bondstuin en taxatiecommissie


Deze commissie bestaat uit deskundigen op het gebied van tuinbeplanting. Zij houden zich onder meer bezig met het uitvoeren van keuringen van de tuinparken en het jureren van tentoonstellingen, bloemschikwedstrijden en bloemencorso ´s.

De commissie adviseert en stimuleert natuurvriendelijk en/of ecologisch tuinieren.

Voorts taxeert zij de waarde van de tuinbeplanting als een lid te kennen heeft gegeven het tuinieren te willen beëindigen. Als lid en afdelingsbestuur het oneens zijn over de getaxeerde waarde kan het lid een hertaxatie laten uitvoeren door de Bondstuincommissie.

De BTC bestaat momenteel uit enkele werkgroepen waarvan de navolgende personen deel uit maken: 
Bert Kuit
Marjon Dekker
Jet Tellegen