De Bongerd


Kadoelenpad 21
1035 NW Amsterdam
tel: 020-337 25 76 (clubhuis)
e-mail: bestuur@volkstuinparkdebongerd.nl
website: www.volkstuinparkdebongerd.nl

bijzonderheden

  • 186 tuinen, waarvan 49 nutstuinen
  • opgericht 24 december 1924
  • gemiddelde perceelgrootte: verblijfstuinen 320 m², nutstuinen 185 m2
  • mogelijkheid tot overnachting van 1 april tot ingang wintertijd (laatste zaterdag op zondag oktober), uitsluitend op de verblijfstuinen
  • toegestane bebouwing: op verblijfstuinen tuinhuis (max 28 m²), schuur en kweekkas
  • toegestane bebouwing op nutstuingedeelte: een schuur van maximaal 3 x 2 meter en 1 tot maximaal 4 broeibakken
  • jaarlijkse tuinlasten bedragen voor een verblijfstuin ca. € 700,- (afhankelijk van verzekering, verbruik electra/water etc) en voor een nutstuin ca. € 300,-. (afhankelijk van verzekering, verbruik water etc)


Wilt u een tuin op De Bongerd?
U moet zich dan eerst laten inschrijven als aspirant bij de Bond van Volkstuinders.
Zie deze link.
U ontvangt dan een bewijs van inschrijving met uw lidmaatschapsnummer (wordt apart toegestuurd per mail) en daarmee kunt u zich (met een geldig legitimatiebewijs) melden voor de wachtlijst.

Inschrijving voor de wachtlijst:
Zie hiervoor Volkstuinpark De Bongerd informatie inschrijven

 

Hier vindt u De Bongerd