De Bongerd


Kadoelenpad 21
1035 NW Amsterdam
tel: 020-337 25 76 (clubhuis)
e-mail: bestuur@volkstuinparkdebongerd.nl
website: www.volkstuinparkdebongerd.nl

bijzonderheden

  • 186 tuinen, waarvan 49 nutstuinen
  • opgericht 24 december 1924
  • gemiddelde perceelgrootte: verblijfstuinen 320 m², nutstuinen 185 m2
  • mogelijkheid tot overnachting van 1 april tot ingang wintertijd (laatste zaterdag op zondag oktober), uitsluitend op de verblijfstuinen
  • toegestane bebouwing: op verblijfstuinen tuinhuis (max 28 m²), schuur en kweekkas
  • toegestane bebouwing op nutstuingedeelte: een schuur van maximaal 3 x 2 meter en 1 tot maximaal 4 broeibakken
  • jaarlijkse tuinlasten bedragen voor een verblijfstuin ca. € 700,- (afhankelijk van verzekering, verbruik electra/water etc) en voor een nutstuin ca. € 300,-. (afhankelijk van verzekering, verbruik water etc)


Wilt u een tuin op De Bongerd?
U moet zich dan eerst laten inschrijven als aspirant bij de Bond van Volkstuinders.
Zie deze link.U ontvangt dan een bewijs van inschrijving met uw lidmaatschapsnummer (wordt apart toegestuurd per mail) en daarmee kunt u zich (met een geldig legitimatiebewijs) melden voor de wachtlijst.

Inschrijving voor de wachtlijst:
Zie hiervoor Volkstuinpark De Bongerd informatie inschrijven

 

Hier vindt u De Bongerd