De Bretten


Seineweg 16
1043 BH  Amsterdam

e-mail: secretaris@tuinparkdebretten.nl
website: www.tuinparkdebretten.nl

Bijzonderheden

  • 203 tuinen
  • opgericht in 1976
  • gemiddelde perceelgrootte: 290 m².
  • mogelijkheid tot overnachting van 1 april t/m 30 september
  • toegestane bebouwing: tuinhuis (max 28 m²), schuur en kweekkas
  • jaarlijkse tuinlasten bedragen ongeveer € 850,- (afhankelijk van verzekering, verbruik electra/water etc)
  • elektriciteit (aansluitkosten € 1.500,00)

 

Wilt u een tuin op De Bretten?
U moet zich dan eerst laten inschrijven als aspirant bij de Bond van Volkstuinders.
Zie deze link.
U ontvangt dan een bewijs van inschrijving met uw lidmaatschapsnummer (wordt apart toegestuurd per mail) en daarmee kunt u zich (met een geldig legitimatiebewijs) melden voor de wachtlijst.


Waar en wanneer inschrijving voor de wachtlijst?

Zie hiervoor Tuinpark de Bretten informatie inschrijven