De Vijf Slagen


Tafelbergweg 50
1105 BR  Amsterdam-Zuidoost
Telefonisch bereikbaar van vrijdag t/m maandag op telnr;  06-31250083
website: www.devijfslagen.nl

bijzonderheden

  • 154 nutstuinen
  • opgericht in 1990
  • gemiddelde perceelgrootte: 150 m².
  • geen mogelijkheid tot overnachting
  • toegestane bebouwing: schuur (max 6 m²) en broeikas
  • schuur en broeikas samen maximaal 12 m²
  • jaarlijkse tuinlasten bedragen ongeveer € 225,00


 

Wilt u een tuin op De Vijf Slagen?
U moet zich dan eerst laten inschrijven als aspirant bij de Bond van Volkstuinders.
Zie deze link.Na ontvangst van een bewijs van inschrijving met uw lidmaatschapsnummer (wordt apart toegestuurd per mail) en een geldig legitimatiebewijs kunt u zich via de website  inschrijven 

Waar en wanneer aanmelden voor de wachtlijst?
Zie hiervoor inschrijven voor een tuin op tuinpark de Vijf Slagen