De Vijf Slagen


Tafelbergweg 50
1105 BR  Amsterdam-Zuidoost
Telefonisch niet bereikbaar
website: www.devijfslagen.nl/

bijzonderheden

  • 154 nutstuinen
  • opgericht in 1990
  • gemiddelde perceelgrootte: 150 m².
  • geen mogelijkheid tot overnachting
  • toegestane bebouwing: schuur (max 6 m²) en broeikas
  • schuur en broeikas samen maximaal 12 m²
  • jaarlijkse tuinlasten bedragen ongeveer € 225,00


 

Wilt u een tuin op De Vijf Slagen?
U moet zich dan eerst laten inschrijven als aspirant bij de Bond van Volkstuinders.
Zie deze link.
Na ontvangst van een bewijs van inschrijving met uw lidmaatschapsnummer (wordt apart toegestuurd per mail) en een geldig legitimatiebewijs kunt u zich op het tuinpark aanmelden voor de wachtlijst.

Waar en wanneer aanmelden voor de wachtlijst?

Elke 1ste zaterdag van de maand in het clubgebouw. Tijd: 10.00 -12.00 uur.