Kweeklust


Durgerdammerdijk 1
1026 BX  Amsterdam

e-mail: info@tuinparkkweeklust.nl
website: www.tuinparkkweeklust.nl

bijzonderheden

  • 103 tuinen
  • opgericht in 1936
  • gemiddelde perceelgrootte: 295 m².
  • mogelijkheid tot overnachting van 1 april t/m 30 september
  • toegestane bebouwing: tuinhuis (max 28 m²), schuur en kweekkas
  • jaarlijkse tuinlasten bedragen ongeveer € 450,-


Wilt u een tuin op Kweeklust?
U moet zich dan eerst laten inschrijven als aspirant bij de Bond van Volkstuinders.
Zie deze link.
U ontvangt dan een bewijs van inschrijving met uw lidmaatschapsnummer (wordt apart toegestuurd per mail) en daarmee kunt u zich (met een geldig legitimatiebewijs) melden voor de wachtlijst.

Waar en wanneer aanmelden voor de wachtlijst?
Elke 1e  zaterdag van de maand (met uitzondering van januari) in het clubgebouw. Tijd: 13.00 -14.00 uur.