Ons BuitenRiekerweg 15
1066 BT  Amsterdam
tel: 020 - 617 47 07 (verenigingsgebouw)
e-mail: tuinpark@ons-buiten.nl 
website: Ons Buiten

bijzonderheden
* 448 tuinen
* opgericht in 1922
* gemiddelde perceelgrootte: 280 m².
* mogelijkheid tot overnachting van 1 april t/m 30 september
* toegestane bebouwing: tuinhuis (max 28 m²), schuur en een kweekkas
* jaarlijkse tuinlasten bedragen ongeveer € 680,-

Inschrijving/lidmaatschap
Gaat uw voorkeur uit naar een tuin op Ons Buiten?
U moet zich dan eerst aanmelden als aspirant bij de Bond van Volkstuinders.
Zie deze link

I.v.m. de voorschriften RIVM betreffende coronavirus zal er geen mogelijkheid voor inschrijving zijn op zaterdag 4 april.

Aspiranten kunnen zich op de 1e zaterdag van de maanden april t/m september inschrijven. Vanaf 10.00 tot 10.45 uur kan een inschrijfnummer (volgnummer) worden opgehaald in het Verenigingsgebouw. U moet hiervoor, naast een geldig identiteitsbewijs, een geldig bewijs van inschrijving en uw lidmaatschapsnummer van de Bond van Volkstuinders (BvV) kunnen overleggen.
Om stipt 11.00 uur start in de zaal een toelichting voor de aspiranten aan de hand van vragen. De deur van de zaal sluit om 11.00 uur, men dient dus tijdig aanwezig te zijn. Na afloop kan alleen degene die in het bezit is van een inschrijfnummer en zelf bij de toelichting aanwezig is, zich definitief inschrijven als aspirant van tuinpark Ons Buiten. De inschrijfkosten bedragen € 25,00 (u kunt pinnen). Bij de inschrijving moet een geldig legitimatiebewijs worden getoond. Verder moet u ingeschreven staan op een Nederlands woonadres. De ervaring leert dat de toelichting met de beantwoording van vragen en aansluitend inschrijven minimaal een uur duurt. Uiteraard afhankelijk van het aantal belangstellenden.
Voor meer informatie over de inschrijving op volkstuinpark Ons Buiten verwijzen wij u naar deze link.