Wijkergouw


Wijkergouw 30
1023 NX  Amsterdam
tel: 020 - 490 45 67 (clubhuis)

Website: www.wijkergouw.nl

Bijzonderheden

  • 226 tuinen
  • opgericht in 1962
  • gemiddelde perceelgrootte: 280 m².
  • mogelijkheid tot overnachting van 1 april t/m 30 september
  • toegestane bebouwing: tuinhuis (max 28 m²), schuur en kweekas
  • jaarlijkse tuinlasten bedragen ongeveer € 600,-


Wilt u een tuin op Wijkergouw?
U moet zich dan eerst laten inschrijven als aspirant bij de Bond van Volkstuinders.
Zie deze link.
Na ontvangst van een bewijs van inschrijving met uw lidmaatschapsnummer (wordt apart toegestuurd per mail) en een geldig legitimatiebewijs kunt u zich op het tuinpark aanmelden voor de wachtlijst.

Waar en wanneer aanmelden voor de wachtlijst?
Elke eerste zaterdag van de maand van 1 april tot 1 oktober kunt u zich daarvoor in schrijven in het clubgebouw.  Tijd: 10.00 -11.00 uur.