Een volkstuin....groen waar je wat mee mag doen!!!!

Hartelijk welkom op de website van de Bond van Volkstuinders

een vereniging van 6000 leden verdeeld over 29 volkstuinparken in Amsterdam en omgeving. Ook zijn er 4000 aspirantleden die wachten op een plekje op een van de tuinparken.
Behalve de adressen en bijzonderheden van alle parken, maakt u op deze website kennis met de historie en organisatie van de bond en de parken.  U leest hoe u zich kunt inschrijven, wat de kosten zijn en hoe het zit met de wachtlijsten.

Vanzelfsprekend kunt u ook informatie vinden wat de Bond van Volkstuinders doet.
Onze belangrijkste taak is het behartigen van de belangen van onze leden.
De Bond van Volkstuinders verzet zich tegen opheffing of verplaatsing van volkstuinparken en streeft ernaar deze bij nieuwe stedelijke ontwikkelingen te integreren in eventuele nieuwbouwplannen.
De Bond van Volkstuinders is zich er terdege van bewust dat hiervoor offers van de leden/tuinders mogen worden verlangd, zoals het ontsluiten van de tuinparken voor derden.

 

Let op, tijdelijk aangepaste openingstijden bondskantoor:

maandag  t/m vrijdag 10.00 uur - 12.30 uur en van 13.30 uur - 16.00 uur.


Bond van Volkstuinders zoekt nieuwe bestuursleden 

-23 december 2020-
De Bond is op zoek naar minimaal vier en maximaal zes bestuursleden. Dit nieuwe bestuur zal als een (interim-) bestuur functioneren tot 1 oktober 2021.

We roepen naast bondsafgevaardigden, leden en niet- leden op zich voor 2 januari 2021 kandidaat te stellen dan wel geschikte kandidaten (als die met een voordracht instemmen) aan te dragen. Dit kan rechtstreeks via (beleid@bondvanvolkstuinders.nl) dan wel bij de afgevaardigden van het eigen tuinpark.

De tekst van de profielschets voor het bestuur is HIER terug te vinden. 
Voor inlichtingen kan je je telefoonnummer achter laten op het mailadres beleid@bondvanvolkstuinders.nl

Goede bestuursleden zijn nodig. De tuinparken staan voor de uitdaging een groter en breder publiek aan te spreken, meer te doen aan natuureducatie, om voorzieningen in te richten voor specifieke doelgroepen, te experimenteren met nieuwe vormen van tuinieren, kortom om de parken steviger te verankeren in de stad.

Daarnaast zal met de gemeente Amsterdam verder worden gesproken over haar plannen voor de tuinparken. Die plannen hebben recent grote onrust op de volkstuinen te weeg gebracht.

 

Update Corona maatregelen 14 oktober 2020

Na de persconferentie van 13 oktober gelden de volgende maatregelen op de tuinparken:

• De kantines/clubhuizen blijven dicht. 
• U mag met een groep van maximaal 4 mensen samen afspreken of met alle mensen die bij uw huishouden horen. Dit geldt voor buiten. De afmetingen van onze tuinhuizen maken het ontvangen van 4 gasten op 1,5 meter afstand onmogelijk. 
• De werkbeurten kunnen gewoon doorgaan met inachtneming van de basis regels. Gereedschap dient voor gebruik ontsmet te worden. Voor het verdelen van het werk dienen afdelingsbesturen er voor te zorgen dat er niet teveel mensen bij elkaar komen te staan.
• Er wordt zoveel mogelijk vanuit huis gewerkt, dit geldt ook voor bijeenkomsten van de afdelingsbesturen.

De basisregels voor iedereen in Nederland zijn:

> blijf bij klachten thuis en laat u testen;
> houd 1,5 meter afstand van anderen;
> was vaak uw handen en hoest en nies in uw elleboog; 
> werk zoveel mogelijk thuis;
> vermijd drukte:
> ga weg als het druk is;
> reis zoveel mogelijk buiten de spits.

       Afbeelding1

Op deze wijze hopen we te voorkomen dat er op onze tuinparken meer besmettingen zullen plaatsvinden.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wachtlijst voor volkstuinen groeit

Een interview met voorzitter Bond van Volkstuinders met journalist AT5 ziet u HIER

VISIE Bond van Volkstuinders 

De visie van de Bond van Volkstuinders is tijdens de 115e bondsvergadering d.d. 8 december vastgesteld.
De visie is hier te lezen        Pdf, maar ook terug te vinden bij archief/downloads/beleidsdocumenten BVV.

Privacystatement Bond van Volkstuinders

In verband met de Algemene verordening gegevensbescherming die per 25 mei 2019 van toepassing is, heeft het bondsbestuur een privacystatement opgesteld. Deze zijn te lezen  bij thuis/privacy en bij archief/downloads/beleidsdocumenten BVV.


Wat is een volkstuin?

Een volkstuin is een stukje grond waarop men siergewassen en/of groente mag telen en waarop men veelal ook nog een huisje mag plaatsen, waarin men dan kan overnachten in de periode van april tot oktober.
Het belangrijkste aspect van een volkstuin is echter "het tuinieren".
Tuinieren op een volkstuinpark is een actieve recreatie waarbij de werkzaamheden zich niet alleen beperken tot de eigen tuin, maar uitstrekken tot het terrein van het gehele tuinpark.

Gelukkig blijft er ook dan nog voldoende tijd over om te genieten van een welverdiende rust.
Veel plezier op onze website

Zie de agenda voor interessante en leuke activiteiten op de verschillende tuinparken.