Inschrijfformulier

Na invulling van onderstaand formulier en betaling van de contributie ontvangt u een bevestigingsbrief via de mail. U staat dan uitsluitend ingeschreven als aspirant van de Bond van Volkstuinders, maar nog niet op een wachtlijst voor een volkstuin. Met deze bevestigingsbrief kunt u zich vervolgens aanmelden bij één of meer tuinparken waar u op de wachtlijst wenst te worden geplaatst. U moet zich persoonlijk met legitimatie aanmelden.

STAP 1: vul onderstaand formulier volledig in.

 

INSCHRIJFFORMULIER
voor aanmelding als algemeen aspirant van de Bond van Volkstuinders.

Gegevens:
  dhr / mevr
Voorletters:
Achternaam:
Geboortedatum:    
u moet 18 jaar of ouder zijn!
  gehuwd / ongehuwd    
Beroep / voormalig beroep:
Woonadres: (conform de gemeentelijke basisadministratie)
Straat:
huisnr.:   toevoeging:
Postcode:   Plaats:
Eventueel postadres:
Adres/Postbus:
Postcode:   Plaats:
   
Contactgegevens:
E-mail:
Telefoon:
Mobiele telefoon:
Heeft u vroeger een volkstuin gehad: ja / nee         

zoja: waar
   

Contributie

Bij deze inschrijving als aspirant dient u € 44,70 te betalen. Dit bedrag is inclusief administratiekosten.
Daarna betaalt u jaarlijks alleen de contributie als aspirant, zolang u nog geen volkstuin heeft.