Inschrijving

Hoe komt u aan een volkstuin?

De meeste volkstuinparken hebben een wachtlijst, maar dat betekent niet dat u altijd vele jaren geduld moet hebben voordat u in aanmerking komt voor zo´n schitterend stukje natuur in of vlakbij Amsterdam. Veel mensen laten zich inschrijven voor een tuin op termijn.

Als u 18 jaar of ouder bent en een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland heeft, kunt u op een of meer wachtlijsten worden geplaatst. 
U moet dan wel ingeschreven staan als aspirant van de Bond van Volkstuinders.

Na invulling van dit formulier en betaling van de verschuldigde contributie ontvangt u na een paar dagen een bewijs van inschrijving per mail.
Met het bewijs van inschrijving kunt u zich vervolgens aanmelden bij een of meer tuinparken waar u op de wachtlijst wenst te worden geplaatst. Hiervoor kunnen administratiekosten worden gevraagd. U moet zich bij elk tuinpark persoonlijk aanmelden. Dat kan uitsluitend op een (periodieke) bijeenkomst van het bestuur, een bestuurszitting genaamd. Op deze bijeenkomst krijgt u ook informatie over alle rechten en plichten die horen bij het hebben van een volkstuin.

De data waarop deze zittingen worden gehouden kunt u vinden op onze website bij de desbetreffende tuinparken. Overigens staat deze informatie ook vaak op het mededelingenbord, dat op de meeste tuinparken hangt.
Als aspirant heeft u het recht in te schrijven op de tuinen die te huur staan op het tuinpark/de tuinparken waar u op de wachtlijst staat.
De tuinbeplanting, het huisje en eventueel schuur en broeikas die er op staan neemt u via het bestuur over van de vorige eigenaar.
De toewijzing van tuinen geschiedt in principe volgens rangnummer. Dit houdt in dat degene die het langst staat ingeschreven, de eerste rechten heeft als er een tuin wordt aangeboden. Nadere informatie hieromtrent kunt u krijgen bij de besturen van het (de) desbetreffende tuinpark(en).

De prijzen van huisjes verschillen behoorlijk. Van € 3.000,-- tot € 15.000,-- voor een goed onderhouden tuinhuisje.
Er zijn echter ook volkstuinparken waar alleen maar dagverblijven zijn toegestaan en tuinparken waar helemaal geen huisjes mogen worden geplaatst.
De prijzen voor alle huisjes en tuinbeplanting worden vastgesteld door een taxatiecommissie van het tuinpark. Er is dus geen vrije verkoop van de huisjes mogelijk. Alle tuinoverdrachten en verkoop van tuinhuisjes moeten via het bestuur plaatsvinden.

Contributie.
Als u zich voor de eerste keer inschrijft als aspirant betaalt u daarvoor vanaf 1 januari 2021 € 42,15. Dit bedrag is inclusief administratiekosten.
U betaald de contributie voor een kalenderjaar (ongeacht in welke maand u lid wordt) Een kalenderjaar loopt van januari t/m december. (Let op! In de winterperiode is er bij sommige tuinparken geen inschrijving op de wachtlijst mogelijk. Zie ook de website van het tuinpark van uw interesse.)
Daarna betaalt u jaarlijks alleen de contributie zolang u nog geen volkstuin heeft. U ontvangt daarvoor in januari het verzoek.
Als u eenmaal een tuin heeft moet u er rekening houden dat de contributie omhoog gaat en tezamen met overige tuinlasten ongeveer € 175,-- tot +/- € 750,-- per jaar bedragen, afhankelijk van het soort tuinpark.

Als aspirant ontvangt u elk kwartaal ons tijdschrift "De Vroegop" en van de landelijke volkstuinorganisatie, het AVVN, "De Tuinliefhebber".