Hoe kom je aan een volkstuin?

De meeste volkstuinparken hebben een wachtlijst, maar dat betekent niet dat je altijd vele jaren geduld moet hebben voordat je in aanmerking komt voor zo´n schitterend stukje natuur in of vlakbij Amsterdam. Veel mensen laten zich inschrijven voor een tuin op termijn.

Als je 18 jaar of ouder bent en een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland hebt, kun je op één of meer wachtlijsten worden geplaatst. 
Je moet dan wel ingeschreven staan als aspirant van de Bond van Volkstuinders.

Na invulling van dit formulier en betaling van de verschuldigde contributie ontvang je na een paar dagen een bewijs van inschrijving via de mail.
Met het bewijs van inschrijving, waar het lidmaatschapsnummer op staat, kun je je vervolgens aanmelden bij een of meer tuinparken waar je op de wachtlijst wenst te worden geplaatst. Hiervoor kunnen administratiekosten worden gevraagd. Je moet je bij elk tuinpark persoonlijk aanmelden. Dat kan uitsluitend op een (periodieke) bijeenkomst van het bestuur, een bestuurszitting genaamd. Op deze bijeenkomst krijg je ook informatie over alle rechten en plichten die horen bij het hebben van een volkstuin.

De data waarop deze zittingen worden gehouden kun je vinden op onze website bij de desbetreffende tuinparken. Overigens staat deze informatie ook vaak op het mededelingenbord, dat op de meeste tuinparken hangt.
Als aspirant heb je het recht in te schrijven op de tuinen die te huur staan op het tuinpark/de tuinparken waar u op de wachtlijst staat.
De tuinbeplanting, het huisje en eventueel schuur en broeikas die er op staan neem je via het bestuur over van de vorige eigenaar.
De toewijzing van tuinen geschiedt in principe volgens rangnummer. Dit houdt in dat degene die het langst staat ingeschreven, de eerste rechten heeft als er een tuin wordt aangeboden. Nadere informatie hieromtrent kun je krijgen bij de besturen van het (de) desbetreffende tuinpark(en).

De prijzen van huisjes verschillen behoorlijk. Van € 3.000,-- tot € 15.000,-- voor een goed onderhouden tuinhuisje.
Er zijn echter ook volkstuinparken waar alleen maar dagverblijven zijn toegestaan en tuinparken waar helemaal geen huisjes mogen worden geplaatst.
De prijzen voor alle huisjes en tuinbeplanting worden vastgesteld door een taxatiecommissie van het tuinpark. Er is dus geen vrije verkoop van de huisjes mogelijk. Alle tuinoverdrachten en verkoop van tuinhuisjes moeten via het bestuur plaatsvinden.

Contributie.
Als je je voor de eerste keer inschrijft als aspirant betaal je daarvoor vanaf 1 januari 2021 € 42,15 (dit bedrag is inclusief administratiekosten).

Je betaalt de contributie voor een kalenderjaar (ongeacht in welke maand je lid wordt). Een kalenderjaar loopt van januari t/m december.

Daarna betaal je jaarlijks alleen de contributie zolang je nog geen volkstuin hebt. Je ontvangt daarvoor in januari het verzoek.
Als je eenmaal een tuin hebt moet je er rekening houden dat de contributie en overige tuinlasten samen ongeveer € 175,-- tot +/- € 750,-- per jaar bedragen, afhankelijk van het soort tuinpark.

Als aspirant ontvang je elk kwartaal ons tijdschrift De Vroegop en van de landelijke volkstuinorganisatie, het AVVN, De Tuinliefhebber.