Toelichting

Een volkstuin is een stukje grond waarop men siergewassen en/of groente mag telen en waarop men veelal ook nog een huisje mag plaatsen, waarin men dan kan overnachten in de periode van april tot oktober.
Het belangrijkste aspect van een volkstuin is echter "het tuinieren".
Tuinieren op een volkstuinpark is een actieve recreatie waarbij de werkzaamheden zich niet alleen beperken tot de eigen tuin, maar uitstrekken tot het terrein van het gehele tuinpark.

De Bond beheert drie soorten volkstuinparken, t.w.:

  • Nutstuinparken (3) - veelal kleine moestuinen met of zonder een klein schuurtje/kas;
  • Dagrecreatieve tuinparken (3) - sier- en/of moestuinen met of zonder huisje/schuurtje/kas. Op deze tuinen mag niet overnacht worden;
  • Verblijfsrecreatieve tuinparken (23) - als dagrecreatieve tuinen, maar met mogelijkheid tot overnachting van 1 april tot 1 oktober of 1 november

De terreinen, waarop de volkstuinparken zijn gevestigd, worden door de Bond rechtstreeks gehuurd van de lokale overheid en verhuurd aan de leden via de besturen van de volkstuinparken.
De Bond, een vereniging, is overkoepelend rechtspersoon; de volkstuinparken zijn de afdelingen en bezitten geen rechtsbevoegdheid.